|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Cần biết

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (6/6/2023): Nhiều nhà ở Long Xuyên bị cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (6/6/2023): Nhiều nhà ở Long Xuyên bị cúp điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 6/6/2023, các địa phương ở tỉnh An Giang và Tiền Giang... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 05/06/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (6/6/2023): Một số nhà trên quận Đống Đa mất điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (6/6/2023): Một số nhà trên quận Đống Đa mất điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 6/6, một số nhà trên quận Đống Đa bị cắt điện từ sáng đến chiều.
Cần biết -06:00 | 05/06/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (5/6/2023): Một số nhà ở Chợ Gạo bị mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (5/6/2023): Một số nhà ở Chợ Gạo bị mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 5/6/2023, các địa phương gồm Thoại Sơn, Mỹ Tho, Chợ Gạo, thị xã Gò Công,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 04/06/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (5/6/2023): Nhiều nhà ở khu vực quận Đống Đa bị cắt điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (5/6/2023): Nhiều nhà ở khu vực quận Đống Đa bị cắt điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 5/6, một số nhà, công ty trên địa bàn quận Đống Đa bị cắt điện.
Cần biết -06:00 | 04/06/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (4/6/2023): Nhiều nhà ở Mỏ Cày Bắc bị cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (4/6/2023): Nhiều nhà ở Mỏ Cày Bắc bị cúp điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 4/6/2023, các địa phương gồm Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, TP Bến Tre,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 03/06/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (4/6/2023): Một số khu vực huyện Hoài Đức bị cắt điện ban ngày

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (4/6/2023): Một số khu vực huyện Hoài Đức bị cắt điện ban ngày

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 4/6, một số khu vực huyện Hoài Đức bị cắt điện ban ngày.
Cần biết -06:00 | 03/06/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (3/6/2023): Nhiều nhà TP Bến Tre bị cúp điện từ sáng đến chiều

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (3/6/2023): Nhiều nhà TP Bến Tre bị cúp điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 3/6/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Ba Tri, Bình Đại, thị xã Gò Công,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 02/06/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (3/6/2023): Một số nhà ở quận Cầu Giấy bị mất điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (3/6/2023): Một số nhà ở quận Cầu Giấy bị mất điện

Theo  lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 3/6, một số nhà, tại các khu vực như quận Cầu Giấy, huyện Hoài Đức... bị mất điện.
Cần biết -06:00 | 02/06/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (2/6/2023): Nhiều nhà ở Chợ Lách, Thạnh Phú bị mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (2/6/2023): Nhiều nhà ở Chợ Lách, Thạnh Phú bị mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 2/6/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Ba Tri, Chợ Lách, Thạnh Phú,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 01/06/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (2/6/2023): Một số nhà trên quận Thanh Xuân bị cắt điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (2/6/2023): Một số nhà trên quận Thanh Xuân bị cắt điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 2/6, một số nhà trên quận Thanh Xuân mất điện từ sáng đến chiều. Trong khi nhiều khu vực ở quận Hai Bà Trưng được hoãn lịch cắt điện.
Cần biết -01:00 | 01/06/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (1/6/2023): Một số nơi tại Châu Phú ngừng cấp điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (1/6/2023): Một số nơi tại Châu Phú ngừng cấp điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 1/6/2023, các địa phương gồm Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Chợ Lách, Thoại Sơn, Cái Bè,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 31/05/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (1/6/2023): Nhiều nhà ở quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng bị mất điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (1/6/2023): Nhiều nhà ở quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng bị mất điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 1/6, một số nhà, tại các quận Hoàng mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông,... bị mất điện.
Cần biết -06:00 | 31/05/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (31/5/2023): Nhiều nhà ở TP Bến Tre, Ba Tri bị mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (31/5/2023): Nhiều nhà ở TP Bến Tre, Ba Tri bị mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 31/5/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày Nam,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 30/05/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (31/5/2023): Phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm bị cắt điện buổi sáng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (31/5/2023): Phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm bị cắt điện buổi sáng

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 31/5, các phố Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Đinh Công Tráng, Phạm Ngũ Lão và Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm bị cắt điện buổi sáng.
Cần biết -06:00 | 30/05/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (30/5/2023): Nhiều nhà ở quận Tây Hồ và quận Hai Bà Trưng bị mất điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (30/5/2023): Nhiều nhà ở quận Tây Hồ và quận Hai Bà Trưng bị mất điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 30/5, một số nhà, tại các quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Nam từ Liêm,... bị mất điện.
Cần biết -06:00 | 29/05/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (30/5/2023): Nhiều nhà ở huyện Thoại Sơn bị cúp điện từ sáng đến chiều

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (30/5/2023): Nhiều nhà ở huyện Thoại Sơn bị cúp điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 30/5/2023, các địa phương gồm Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm, Chợ Lách,,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 29/05/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (29/5/2023): Nhiều nhà trên quận Hai Bà Trưng mất điện từ sáng đến chiều

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (29/5/2023): Nhiều nhà trên quận Hai Bà Trưng mất điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 29/5, nhiều nhà trên quận Hai Bà Trưng và Tây Hồ bị cắt điện từ sáng đến chiều.
Cần biết -06:00 | 28/05/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (29/5/2023): Nhiều nhà ở Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm bị mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (29/5/2023): Nhiều nhà ở Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm bị mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 29/5/2023, các địa phương gồm Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 28/05/2023
Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (28/5/2023): Nhiều nhà ở quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình mất điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai (28/5/2023): Nhiều nhà ở quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình mất điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 28/5, một số nhà, công ty tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Ba Đình bị mất điện.
Cần biết -06:00 | 27/05/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (28/5/2023): Mất điện một số nơi ở Long Xuyên

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (28/5/2023): Mất điện một số nơi ở Long Xuyên

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 28/5/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Long Xuyên, Bình Đại, Chợ Mới, Thoại Sơn,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 27/05/2023
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.