|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Cần biết

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (17/6/2024): Nhiều nơi ở Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Giồng Trôm mất điện từ sớm

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (17/6/2024): Nhiều nơi ở Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Giồng Trôm mất điện từ sớm

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 17/6/2024, các địa phương gồm Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Giồng Trôm... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 16/06/2024
Giá sầu riêng Thái, Ri6 đi ngang sáng cuối tuần 15/6

Giá sầu riêng Thái, Ri6 đi ngang sáng cuối tuần 15/6

Khảo sát ngày 15/6, giá sầu riêng Ri6 và sầu Thái ổn định trên diện rộng. Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo về việc một số lô hàng sầu riêng xuất khẩu không đạt chuẩn từ Việt Nam, thậm chí quyết định cấm xuất khẩu một số đơn vị.
Cần biết -10:49 | 15/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (16/6/2024):  Nhiều xã, phường ở TP Bến Tre, Giồng Trôm, Long Xuyên, Mỏ Cày Bắc bị mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (16/6/2024): Nhiều xã, phường ở TP Bến Tre, Giồng Trôm, Long Xuyên, Mỏ Cày Bắc bị mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 16/6/2024, các địa phương gồm TP Bến Tre, Giồng Trôm, Long Xuyên, Mỏ Cày Bắc,... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 15/06/2024
Giá sầu riêng ngày 14/6 sầu Thái thấp nhất 71.000 đồng/kg, Ri6 chững giá

Giá sầu riêng ngày 14/6 sầu Thái thấp nhất 71.000 đồng/kg, Ri6 chững giá

Khảo sát ngày 14/6, giá sầu riêng Ri6 và sầu Thái duy trì ổn định. Liên kết trồng sầu riêng, nông dân đỡ lo chuyện được mùa mất giá và tăng cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc.
Cần biết -09:50 | 14/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (15/6/2024): Nhiều nhà ở Bình Đại, Thạnh Phú, Tân Châu, Chợ Mới mất điện ban ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (15/6/2024): Nhiều nhà ở Bình Đại, Thạnh Phú, Tân Châu, Chợ Mới mất điện ban ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 15/6/2024, các địa phương gồm Bình Đại, Thạnh Phú, Tân Châu, Chợ Mới,... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 14/06/2024
Giá sầu riêng ngày 13/6 sầu Thái, Ri6 chững giá

Giá sầu riêng ngày 13/6 sầu Thái, Ri6 chững giá

Sáng ngày 13/6, giá sầu riêng Ri6 và sầu Thái tiếp tục đi ngang. Sầu riêng Việt Nam đe dọa vị thế top 1 của sầu riêng Thái Lan tại Trung Quốc.
Cần biết -09:41 | 13/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (14/6/2024): Nhiều khu vực ở Long Xuyên, Châu Thành, Chợ Mới, Ba Tri, Chợ Lách mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (14/6/2024): Nhiều khu vực ở Long Xuyên, Châu Thành, Chợ Mới, Ba Tri, Chợ Lách mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 14/6/2024, các địa phương gồm Long Xuyên, Châu Thành, Chợ Mới, Ba Tri, Chợ Lách... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 13/06/2024
Giá sầu riêng ngày 12/6 đi ngang diện rộng

Giá sầu riêng ngày 12/6 đi ngang diện rộng

Sáng ngày 12/6, giá sầu riêng không ghi nhận biến động mới. Sau đợt hạn mặn vừa qua, người dân Bến Tre đang tất bật sử dụng các giải pháp kỹ thuật để phục hồi vườn cây sầu riêng.
Cần biết -09:53 | 12/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (13/6/2024): Huyện Bình Đại, Tân Châu, Giông Trồm, thị xã Gò Công mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (13/6/2024): Huyện Bình Đại, Tân Châu, Giông Trồm, thị xã Gò Công mất điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 13/6/2024, các địa phương gồm Huyện Bình Đại, Tân Châu, Giông Trồm, thị xã Gò Công,... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 12/06/2024
Sáng ngày 11/6, giá sầu riêng Thái cao nhất 95.000 đồng/kg

Sáng ngày 11/6, giá sầu riêng Thái cao nhất 95.000 đồng/kg

Ghi nhận ngày 11/6, giá sầu riêng tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Tính đến tháng 5, Đắk Lắk có hơn 32.000 ha sầu riêng, vượt xa con số cùng kỳ năm ngoài là 22.458 ha, vươn lên là tỉnh có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất cả nước.
Cần biết -09:51 | 11/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (12/6/2024): Mất điện nhiều nơi tại TP Bến Tre và huyện Chợ Mới, Giồng Trôm, Thoại Sơn, Mỏ Cày Bắc

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (12/6/2024): Mất điện nhiều nơi tại TP Bến Tre và huyện Chợ Mới, Giồng Trôm, Thoại Sơn, Mỏ Cày Bắc

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 12/6/2024, các địa phương gồm TP Bến Tre, huyện Chợ Mới, Giồng Trôm, Thoại Sơn, Mỏ Cày Bắc,... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 11/06/2024
Giá sầu riêng Ri6, sầu Thái đi ngang sáng đầu tuần 10/6

Giá sầu riêng Ri6, sầu Thái đi ngang sáng đầu tuần 10/6

Ghi nhận ngày 10/6, giá sầu riêng Ri6 và sầu Thái tiếp tục ổn định. Xây dựng sàn giao dịch cho sầu riêng, tương lai, mỗi cây sầu riêng có bao nhiêu trái, canh tác như thế nào đều thể hiện rõ trên nhật ký số...
Cần biết -10:04 | 10/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (11/6/2024): Một số phường ở TP Bến Tre, Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Đốc mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (11/6/2024): Một số phường ở TP Bến Tre, Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Đốc mất điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 11/6/2024, các địa phương gồm TP Bến Tre, Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Đốc,... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 10/06/2024
Giá sầu riêng ngày 9/6, sầu Thái mua xô hơn 71.000 đồng/kg

Giá sầu riêng ngày 9/6, sầu Thái mua xô hơn 71.000 đồng/kg

Ghi nhận ngày 9/6, giá sầu riêng Ri6, sầu Thái tiếp tục chững giá. Gần 10.000 cây sầu riêng tại Đắk Lắk được cấp “căn cước”.
Cần biết -10:28 | 09/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (10/6/2024): Nhiều địa phương ở khu vực Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành bị mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (10/6/2024): Nhiều địa phương ở khu vực Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành bị mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 10/6/2024, các địa phương gồm Long Xuyên, Giồng Trôm, Ba Tri, thị xã Gò Công,... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 09/06/2024
Giá sầu riêng ngày 8/6, Ri6 cao nhất 77.000 đồng/kg

Giá sầu riêng ngày 8/6, Ri6 cao nhất 77.000 đồng/kg

Ghi nhận ngày 8/6, giá sầu riêng tiếp tục đi ngang. Nhiều vườn sầu riêng ở Bình Thuận khô héo vì “khát nước" tưới.
Cần biết -09:21 | 08/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (9/6/2024): Một vài nơi ở Mỏ Cày Bắc, Chợ Mới, Châu Phú, Tân Phước bị cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (9/6/2024): Một vài nơi ở Mỏ Cày Bắc, Chợ Mới, Châu Phú, Tân Phước bị cúp điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 9/6/2024, các địa phương gồm Mỏ Cày Bắc, Chợ Mới, Châu Phú, Tân Phước, ... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -08:00 | 08/06/2024
Giá sầu riêng ngày 7/6 sầu Thái, Ri6 chững giá diện rộng

Giá sầu riêng ngày 7/6 sầu Thái, Ri6 chững giá diện rộng

Ghi nhận ngày 7/6, giá sầu riêng đồng loạt chững giá. Sầu riêng Việt Nam hiện chiếm gần 40% tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc, đưa Việt Nam trở thành nhà cung cấp sầu riêng tươi lớn thứ hai cho thị trường này.
Cần biết -09:54 | 07/06/2024
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (8/6/2024): Một số ấp ở TP Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Châu Thành mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (8/6/2024): Một số ấp ở TP Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Châu Thành mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 8/6/2024, các địa phương gồm TP Bến Tre, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại,... có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 07/06/2024
Giá sầu riêng ngày 6/6 sầu Thái cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá sầu riêng ngày 6/6 sầu Thái cao nhất 95.000 đồng/kg

Ghi nhận ngày 6/6, giá sầu riêng tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Sầu riêng lên ngôi nhưng để đảm bảo chất lượng vẫn cần tổ chức lại bài bản, căn cơ hơn.
Cần biết -10:40 | 06/06/2024