|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Cần biết

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (22/7/2023): Nhiều nhà ở huyện Ba Tri bị cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (22/7/2023): Nhiều nhà ở huyện Ba Tri bị cúp điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 22/7/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Mỏ Cày Nam, Chợ Mới, Gò Công Tây,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 21/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (11/7/2023): Một số nhà ở TP Long Xuyên cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (11/7/2023): Một số nhà ở TP Long Xuyên cúp điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 11/7/2023, các địa phương gồm Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Thoại Sơn, TP Mỹ Tho,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 10/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (10/7/2023): Nhiều nhà ở huyện Thạnh Phú bị cúp điện từ sáng đến chiều

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (10/7/2023): Nhiều nhà ở huyện Thạnh Phú bị cúp điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 10/7/2023, các địa phương gồm Ba Tri, Châu Thành, Giồng Trôm, Chợ Lách, Tân Phú Đông,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 09/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (9/7/2023): Một số nhà ở thị xã Gò Công bị cúp điện ban ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (9/7/2023): Một số nhà ở thị xã Gò Công bị cúp điện ban ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 9/7/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Mỏ Cày Nam, Cai Lậy, Châu Thành,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 08/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (8/7/2023): Nhiều nhà ở huyện Ba Tri bị cúp điện từ sáng đến chiều

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (8/7/2023): Nhiều nhà ở huyện Ba Tri bị cúp điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 8/7/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Ba Tri, Tịnh Biên, Cai Lậy, Cái Bè,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 07/07/2023
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (6/7 - 7/7): Nhiều nhà ở huyện Quốc Oai bị cắt điện cả ngày

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (6/7 - 7/7): Nhiều nhà ở huyện Quốc Oai bị cắt điện cả ngày

Theo lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (6/7 - 7/7), một số nhà ở quận Hai Bà Trưng và huyện Quốc Oai có kế hoạch cắt điện cả hai ngày.
Cần biết -06:00 | 06/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (7/7/2023): Một số nhà ở TP Long Xuyên bị cúp điện ban ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (7/7/2023): Một số nhà ở TP Long Xuyên bị cúp điện ban ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 7/7/2023, các địa phương gồm Long Xuyên, Giồng Trôm, Ba Tri, thị xã Gò Công,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 06/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (6/7/2023): Nhiều nhà ở huyện Chợ Mới bị cúp điện từ sáng đến chiều

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (6/7/2023): Nhiều nhà ở huyện Chợ Mới bị cúp điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 6/7/2023, các địa phương gồm Châu Đốc, Châu Phú, Tịnh Biên, Tân Phước,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 05/07/2023
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (4/7 - 5/7): Quận Hai Bà Trưng và huyện Quốc Oai có kế hoạch cắt điện

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (4/7 - 5/7): Quận Hai Bà Trưng và huyện Quốc Oai có kế hoạch cắt điện

Theo lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (4/7 - 5/7), một số nhà ở quận Hai Bà Trưng và huyện Quốc Oai có kế hoạch cắt điện cả hai ngày.
Cần biết -06:00 | 04/07/2023
Lịch cúp điện TP HCM hôm nay (4/7/2023): TP Thủ Đức bị cúp điện

Lịch cúp điện TP HCM hôm nay (4/7/2023): TP Thủ Đức bị cúp điện

Theo lịch cúp điện TP HCM hôm nay 4/7, một số nhà ở TP Thủ Đức bị cúp điện từ 9h00 đến 13h00.
Cần biết -06:00 | 04/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (5/7/2023): Một số nhà ở huyện Châu Thành bị ngừng cấp điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (5/7/2023): Một số nhà ở huyện Châu Thành bị ngừng cấp điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 5/7/2023, các địa phương gồm Long Xuyên, Châu Thành, Thoại Sơn, Cai Lậy,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 04/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (4/7/2023): Một số nhà ở TP Long Xuyên bị cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (4/7/2023): Một số nhà ở TP Long Xuyên bị cúp điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 4/7/2023, các địa phương gồm Châu Đốc, Tân Châu, Thoại Sơn, TP Mỹ Tho,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 03/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (3/7/2023): Một số nhà ở TP Mỹ Tho bị cúp điện ban ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (3/7/2023): Một số nhà ở TP Mỹ Tho bị cúp điện ban ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 3/7/2023, các địa phương gồm Châu Phú, TP Mỹ Tho, Cái Bè, Tân Phú Đông,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 02/07/2023
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (2/7 - 3/7): Có thể mất điện đột xuất ở một vài quận, huyện

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (2/7 - 3/7): Có thể mất điện đột xuất ở một vài quận, huyện

Theo lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (2/7 - 3/7), một số khu vực có khả năng bị cắt điện bất ngờ.
Cần biết -06:00 | 02/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (2/7/2023): Một số nhà ở Mỏ Cày Nam bị cúp điện từ sáng đến chiều

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (2/7/2023): Một số nhà ở Mỏ Cày Nam bị cúp điện từ sáng đến chiều

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 2/7/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Long Xuyên, Mỹ Tho,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 01/07/2023
Lịch cúp điện TP HCM hôm nay (1/7/2023): Huyện Hóc Môn bị cúp điện

Lịch cúp điện TP HCM hôm nay (1/7/2023): Huyện Hóc Môn bị cúp điện

Theo lịch cúp điện TP HCM hôm nay 1/7, một số nhà ở TP Thủ Đức bị cúp điện từ 9h00 đến 13h00.
Cần biết -06:00 | 01/07/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (1/7/2023): Nhiều nhà ở Mỏ Cày Bắc bị ngừng cấp điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (1/7/2023): Nhiều nhà ở Mỏ Cày Bắc bị ngừng cấp điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 1/7/2023, các địa phương gồm TP Bến Tre, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Giồng Trôm,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 30/06/2023
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (30/6 - 1/7): Có thể mất điện đột xuất ở một vài quận, huyện

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (30/6 - 1/7): Có thể mất điện đột xuất ở một vài quận, huyện

Theo lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (30/6 - 1/7), một số khu vực có khả năng bị cắt điện bất ngờ.
Cần biết -06:00 | 30/06/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (30/6/2023): Một số nhà ở Thoại Sơn bị cúp điện ban ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (30/6/2023): Một số nhà ở Thoại Sơn bị cúp điện ban ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 30/6/2023, các địa phương gồm Long Xuyên, Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, Mỹ Tho,... có thể sẽ bị mất điện đột xuất vào ngày mai.
Cần biết -06:00 | 29/06/2023
Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (28/6 - 29/6): Có thể mất điện đột xuất ở một vài quận, huyện

Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (28/6 - 29/6): Có thể mất điện đột xuất ở một vài quận, huyện

Theo lịch cắt điện Hà Nội hôm nay và ngày mai (28/6 - 29/6), một số khu vực có khả năng bị cắt điện bất ngờ.
Cần biết -06:00 | 28/06/2023
Khối ngoại bán ròng gần 1.690 tỷ đồng tuần VN-Index mất hơn 34 điểm, tâm điểm HPG, VIC, MWG
Trong tuần 18 – 22/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cả 5 phiên liên tiếp với giá trị 1.640 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, HPG, VIC và MWG là 3 cổ phiếu dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị lần lượt 578 tỷ đồng, 311 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.