|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Trung An (TAR) tăng hơn 41% trong quý II

15:34 | 03/08/2022
Chia sẻ
Kết thúc 6 tháng đầu năm, Trung An đã thực hiện được 49% về kế hoạch doanh thu và 47% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Báo cáo tài chính quý II của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 765 tỷ đồng, giảm 3,4% so cùng kỳ. Giá vốn giảm hơn 6% giúp lợi nhuận gộp tăng 31%, đạt 89 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,6% lên 11,6%. Khấu trừ các khoản chi phí, TAR báo lợi nhuận sau thuế quý II đạt 24 tỷ đồng, tăng hơn 41% so cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc TAR, cho biết sự tăng trưởng này chủ yếu do trong kỳ chi phí nguyên vật liệu sản xuất có giá thành tốt mang lại lợi nhuận gộp cao hơn so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty có doanh thu 1.723 tỷ đồng, tăng 40% và lợi nhuận sau thuế 50,6 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Năm nay, TAR đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm công ty đã thực hiện được 49% kế hoạch về doanh thu và 47% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

 (Nguồn: BCTC quý II của TAR. Tổng hợp: Như Huỳnh)

Tại thời điểm 30/06, tổng tài sản của TAR là 2.743 tỷ đồng, tăng 35% so đầu năm.  Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 23,4 tỷ đồng, giảm 73,8% so với ngày 1/1. 

Riêng khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho chiếm 74% tổng tài sản. Khoản phải thu ngắn hạn ở mức 842 tỷ đồng, gấp 2,8 lần đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng gấp 3,3 lần lên 563 tỷ đồng và trả trước cho người bán ngắn hạn gấp 2,8 lần lên 262 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. 

Tổng nợ vay, nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn là 1.392,6 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm và chủ yếu là ngắn hạn.

Cuối kỳ, nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 1.184,6 tỷ đồng, tăng 73%, trong đó gồm 232,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi cuối tháng 6, Trung An dự kiến sẽ phát triển đẩy mạnh từ bán lẻ xuất khẩu sang bán buôn xuất khẩu tại các nước phát triển như Đức, Australia, Mỹ, Malaysia, UAE…

Định hướng đến năm 2030, sản lượng gạo của Trung An sẽ chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu gạo sạch của cả nước, trong đó 30% tổng sản lượng gạo xuất khẩu là nhóm gạo thơm và gạo thương hiệu. 

Theo một báo cáo gần đây, Chứng khoán Mirae Asset dự báo doanh thu năm 2022 của TAR có thể tăng 10% so năm trước lên 3.432 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sản lượng xuất khẩu tăng; lợi nhuận sau thuế ở mức 141 tỷ đồng, tăng 53%. Ngoài ra, TAR sẽ có thể có khoản thu bất thường trong trường hợp chuyển nhượng thành công lô đất phi nông nghiệp 11.000 m2 tại Cần Thơ.

Như Huỳnh

Fed đón tin vui: Lạm phát tháng 7 đã hạ nhiệt
Trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chững lại đáng kể so với tháng trước đó nhờ vào việc giá xăng dầu hạ nhiệt.