|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận quý III của Imexpharm tăng 25%

07:31 | 19/10/2023
Chia sẻ
Sau ba quý, Imexpharm đã thực hiện được 94% mục tiêu lợi nhuận và 86% kế hoạch doanh thu năm 2023 đặt ra.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP) cho thấy doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ lên 467 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng tăng 16% lên 286 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 181 tỷ đồng, tăng 5% so với quý III/2022.

Trừ các chi phí, Imexpharm lãi sau thuế gần 70 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Imexpharm cho biết, việc công ty tiếp tục mở rộng thị trường, cơ cấu lại danh mục sản phẩm bán ra, quản lý hiệu quả chi phí bán hàng hàng và chi phí quản lý khiến lợi nhuận được cải thiện.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Imexpharm đạt 1.386 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 227 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 46% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 94% mục tiêu lợi nhuận và 86% kế hoạch doanh thu.

 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Imexpharm. (Nguồn: Imexpharm).

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Imexpharm tăng thêm 210 tỷ đồng so với đầu năm lên 2.487 tỷ đồng. Mức tăng chính đến từ hàng tồn kho với 771 tỷ đồng, tăng 77% so với ngày 1/1. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 201 tỷ đồng, chiếm 8% tài sản.

Lâm Anh