|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty thành viên thoát lỗ, Sao Ta báo lãi quý III tăng 11%

17:40 | 18/10/2023
Chia sẻ
Sau ba quý, Sao Ta thực hiện được 65% kế hoạch doanh thu, 54% kế hoạch lợi nhuận năm 2023 đặt ra.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) cho thấy doanh thu thuần tăng 2% lên 1.793 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng tăng 3% lên 1.609 tỷ đồng, chiếm 90% doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 184 tỷ đồng, giảm 4% so với quý III/2022.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 146% lên 32 tỷ đồng, chủ yếu là do lỗ chênh lệch tỷ giá. Còn các chi phí như quản lý doanh nghiệp, bán hàng đều được tiết giảm đáng kể so với kỳ trước.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 89 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Theo Sao Ta, lợi nhuận của công ty đi lên do mảng kinh doanh tôm của công ty thành viên Khang An hoạt động có lãi 7,8 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 20,7 tỷ đồng. Đồng thời, công ty này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sao Ta ghi nhận 3.835 tỷ đồng doanh thu giảm 15%, lợi nhuận sau thuế 213 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 5.900 tỷ đồng doanh thu, 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau ba quý, công ty đã thực hiện được 65% kế hoạch doanh thu, 54% kế hoạch lợi nhuận.

Cuối quý III/2023, tổng tài sản của Sao Ta đạt 3.595 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.

Khoản tiền gửi ngân hàng khoảng 345 tỷ đồng, trong đó, công ty có 289 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc từ 6 – 12 tháng và hưởng lãi suất từ 4,6%/năm đến 8,2%/năm. 9 tháng đầu năm, Sao Ta thu về hơn 13 tỷ đồng tiền lãi.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (35%) trong cơ cấu tài sản của Sao Ta là hàng tồn kho với 1.242 tỷ đồng, tăng 34% so với ngày 1/1.

Cuối quý III/2023, tổng nợ vay của công ty gần 1.152 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn, tăng gấp 2,2 lần so với đầu năm. Đây là các khoản vay từ các ngân hàng thương mại bằng Việt Nam đồng và đồng USD.

Vốn chủ sở hữu của Sao Ta đạt 2.125 tỷ đồng, bao gồm 699 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh

Khối ngoại giảm sức ép bán ròng tuần VN-Index hồi phục
Trong tuần 8 – 12/4, khối ngoại tiếp tục xả ròng trên HOSE với giá trị gần 1.164 tỷ đồng nhưng so với tuần trước quy mô đã giảm gần một nửa. Tính chung toàn thị trường, NĐT ngoại bán ròng hơn 970 tỷ đồng.