|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cao su Phước Hòa có gần 2.200 tỷ đồng tiền mặt cuối quý III

16:56 | 18/10/2023
Chia sẻ
Tại ngày 30/9, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của Cao su Phước Hòa là tiền và tiền gửi có kỳ hạn với hơn 2.177 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của CTCP Cao su Phước Hòa cho thấy doanh thu thuần giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái về 453 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 31% cùng kỳ lên 33% quý này. 

Nhờ có thêm doanh thu từ hoạt động tài chính và lãi trong công ty liên doanh liên kết (Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) Cao su Phước Hòa lãi sau thuế 144 tỷ đồng, tăng 3% so với quý III/2022.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Cao su Phước Hòa đạt 890 tỷ, lãi sau thuế 505 tỷ, lần lượt giảm 21% và tăng 2% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu từ bán thành phẩm đem về 656 tỷ, còn mảng cho thuê đất và sử dụng hạ tầng khu công nghiệp đóng góp 223 tỷ đồng.

 Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2023.

Đến cuối quý III, quy mô tài sản của Cao su Phước Hòa hơn 6.049 tỷ đồng, không thay đổi quá nhiều sau một quý. Trong đó khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền, và tiền gửi có kỳ hạn với hơn 2.177 tỷ đồng. 

Trong 9 tháng đầu năm, công ty nhận về 132 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng và cổ tức lợi nhuận được chia.

Trong khi đó, dư nợ tài chính của Cao su Phước Hòa hơn 205 tỷ đồng. Công ty còn ghi nhận doanh thu chưa thực hiện ngắn và dài hạn 1.392 tỷ đồng, đây hầu hết doanh thu nhận trước cho thuê hạ tầng khu công nghiệp.

Cuối tháng 9, vốn chủ sở hữu là 3.712 tỷ, với 1.299 tỷ cho quỹ đầu tư phát triển và 659 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Hằng