|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2) có quý báo lỗ đậm nhất từ khi niêm yết?

08:00 | 18/10/2023
Chia sẻ
Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 vừa báo lỗ ròng gần 124 tỷ đồng, ghi nhận quý kinh doanh kém nhất kể từ khi niêm yết vào năm 2015.

Báo cáo tài chính quý III/2023 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) cho thấy doanh thu thuần đạt 816 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp hơn 132 tỷ đồng.

Theo giải trình, doanh thu sản xuất điện giảm do Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 dừng máy tiến hành đại tu từ ngày 7/9.

Lượng tiền gửi lớn và công ty đẩy mạnh vay ngắn hạn khiến hoạt động tài chính đột biến quý vừa qua. Tại ngày 30/9,Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng cuối kỳ hơn 1.496 tỷ đồng, chiếm gần 1/5 tài sản và tăng hơn 400 tỷ đồng sau một quý. Đồng thời, công ty đi vay ngắn hạn 926 tỷ đồng từ các ngân hàng, gấp 2,6 lần so với cuối quý II.

Kết quả là, doanh thu tài chính gấp 17 lần cùng kỳ, đạt 35 tỷ đồng, chi phí lãi vay gần 11 tỷ đồng, gấp 20 lần quý III/2023.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty giảm chỉ còn 16 tỷ đồng nhờ không trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi như cùng kỳ.

Sau khi trừ đi chi phí,Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 lỗ sau thuế gần 124 tỷ, cùng kỳ lãi 199 tỷ. Đây cũng là mức lỗ nặng nhất kể từ khi lên HOSE (tháng 6/2015). 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 5.182 tỷ, lợi nhuận sau thuế gần 256 tỷ, giảm lần lượt 24% và 65% so với cùng kỳ. So với kế hoạch cả năm, NT2 đã thực hiện được 62% chỉ tiêu doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận sau ba quý.

 

Tính đến cuối tháng 9/2023, quy mô tài sản của NT2 gần 7.837 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3.083 tỷ đồng, đã bao gồm trích lập dự phòng 41 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi. So với cuối tháng 6, khoản phải thu ngắn hạn đã giảm gần 2.170 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của NT2 hơn 4.118 tỷ đồng, với 2.879 tỷ đồng là vốn góp và hiện tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ nắm giữ 59,37%. 

Thông tin trong quý III, tại ngày 29/9, NT2 đã chi 432 tỷ đồng để thanh toán cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp).

Minh Hằng