|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhiệt điện Hải Phòng tiến sát mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng

15:05 | 16/10/2023
Chia sẻ
Quý III, giá than đầu vào giảm mạnh là nguyên nhân chính giúp Nhiệt điện Hải Phòng có lãi cao nhất trong vòng 5 quý trở lại đây.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND), doanh thu thuần của công ty đạt 2.884 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 11%, giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu thuần. Nhờ vậy, công ty báo lãi gộp 253 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Nhiệt điện Hải Phòng giải trình, dù sản lượng điện quý III/2023 cao hơn cùng kỳ là 100 triệu kWh, nhưng giá than giảm dẫn đến chi phí nhiên liệu đi xuống khiến giá vốn giảm. Ngoài ra, trong kỳ công ty không trích trước chi phí sửa chữa lớn như quý III/2022. Chi phí lãi vay của Nhiệt điện Hải Phòng cũng thấp hơn cùng kỳ do số dư nợ vay dài hạn giảm dần.

Kết quả, Nhiệt điện Hải Phòng lãi sau thuế gần 192 tỷ đồng, gấp 4,7 lần quý III/2022, cao nhất trong vòng 5 quý trở lại đây.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 8.822 tỷ đồng, lãi sau thuế 533 tỷ, lần lượt tăng 7% và giảm 8% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và hơn 99% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

 Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2023.

Tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng hơn 7.991 tỷ đồng, giảm 229 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 38%, đạt 3.068 tỷ đồng và hầu hết là phải thu của khách hàng. So với cuối tháng 6, khoản phải thu ngắn hạn đã tăng 10%.

Lượng tiền mặt tại cuối kỳ còn 23 tỷ đồng, đầu năm ghi nhận hơn 615 tỷ. Trong khi đó, dư nợ vay, hoàn là ngắn hạn là 809 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/9, vốn chủ sở hữu của Nhiệt điện Hải Phòng hơn 6.304 tỷ đồng, trong đó 5.000 tỷ đồng là vốn góp, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 533 tỷ.

Minh Hằng