Tài chính

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 11/2021 điều chỉnh tại đa số kỳ hạn

17:43 | 19/11/2021

Chia sẻ

Khảo sát tại ngân hàng Standard Chartered, lãi suất cao nhất hiện đang ghi nhận được là 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.

Biểu lãi suất Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) vẫn ở mức tương đối thấp khi được so sánh với các ngân hàng trên thị trường hiện nay. Đây cũng là ngân hàng có 100% vốn nước ngoài và có lịch sử hoạt động khá lâu đời tại Việt Nam.

Xét trong tháng 11 này, ngân hàng Standard Chartered dành cho khách hàng cá nhân có sự điều chỉnh tăng/giảm lãi suất tiền gửi tại đa số kỳ hạn so với ghi nhận đầu tháng trước, trong đó xu hướng giảm chiếm ưu thế. Do đó, khung lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng trong khoảng 0,15%/năm - 1,25%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng tăng 0,09 điểm % lên niêm yết với lãi suất là 0,15%/năm. Còn lãi suất huy động tại kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng lần lượt ở các mức là 0,2%/năm và 0,34%/năm, trong đó kỳ hạn 2 tháng giảm 0,04 điểm % còn kỳ hạn 3 tháng giảm 0,03 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tiếp tục áp dụng các mức giảm lần lượt là 0,33 và 0,03 điểm % cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng. Theo đó, kỳ hạn 6 tháng được triển khai lãi suất là 0,48%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 0,91%/năm.

Ngân hàng Standard Chartered cũng đồng loạt điều chỉnh giảm 0,03 điểm % cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng xuống ấn định với lãi suất chung là 1,05%/năm.

Đối với các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, ngân hàng này quy định các mức lãi suất tương ứng là 1,09%/năm và 1,14%/năm. Trong đó, kỳ hạn 18 tháng giảm 0,05 điểm %; còn kỳ hạn 24 tháng giảm 0,02 điểm %.

Riêng kỳ hạn 30 tháng duy trì lãi suất tiết kiệm ở mức không đổi là 1,2%/năm.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 36 tháng được ngân hàng Standard Chartered hạ 0,06 điểm % xuống niêm yết với lãi suất 1,25%/năm.

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi ngắn hạn là 1 tuần sẽ được Ngân hàng Standard Chartered quy định với lãi suất không đổi là 0%. Trong khi kỳ hạn 2 tháng trong tháng 11 này được ấn định ở mức 0,03%/năm thay vì 0%/năm như trước đây.

Tại các kỳ hạn ngày lẻ, khách hàng sẽ phải thỏa thuận trực tiếp với nhân viên ngân hàng tại quầy giao dịch để được biết thông tin về lãi suất.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 11/2021 điều chỉnh tại đa số kỳ hạn - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Standard Chartered cũng được điều chỉnh tăng/giảm tại các kỳ hạn tương ứng như với hình thức tiết kiệm tại quầy. Khung lãi suất huy động cho hình thức tiết kiệm này do đó có phạm vi từ 0,15%/năm - 1,3%/năm dành cho tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng. Ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm qua kênh online tương tự với tiết kiệm tại quầy tại hầu hết kỳ hạn, riêng kỳ hạn 12 tháng cao hơn 0,25 điểm % và ấn định ở mức là 1,3%/năm. Đây là mức lãi suất được ghi nhận không đổi so với khảo sát tháng trước.

Vậy qua khảo sát tại ngân hàng Standard Chartered, lãi suất cao nhất hiện đang ghi nhận được là 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Standard Chartered

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 11/2021 điều chỉnh tại đa số kỳ hạn - Ảnh 2.

Nguồn: Standard Chartered.

 

Quỳnh Hương