|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 3/2022

16:30 | 10/03/2022
Chia sẻ
Tháng 3 này, lãi suất ngân hàng SeABank cao nhất vẫn được ghi nhận ở mức 6,63%/năm, áp dụng cho tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên gửi tại kỳ hạn 36 tháng.
Lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 3/2022 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

Khảo sát ngày 10/3, biểu lãi suất huy động tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vẫn không có sự thay đổi so với nhiều tháng gần đây. Do đó, khung lãi suất vẫn có phạm vi từ 3,5%/năm đến 6,25%/năm, tương ứng với kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng SeABank hiện đang huy động cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức là 3,5%/năm. Còn các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được niêm yết với lãi suất chung là 3,6%/năm.

Trong khi đó, tiền gửi tại các kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng được SeABank quy định mức lãi suất cao hơn rõ rệt là 5,4%/năm. Trường hợp khách hàng có các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng sẽ lần lượt được hưởng lãi suất là 5,5%/năm và 5,7%/năm.

Ngoài ra tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, ngân hàng SeABank hiện đang ấn định các mức lãi suất tiền gửi lần lượt là 5,85%/năm là 6,05%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng và 15 tháng, ngân hàng này hiện đang triển khai lãi suất chung là 6,1%/năm. Còn tại kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, lãi suất vẫn được duy trì với các mức tương đối cao là 6,15%/năm và 6,2%/năm.

Riêng kỳ hạn dài nhất là 36 tháng (3 năm), lãi suất được huy động cho mọi khoản tiền gửi là 6,25%/năm.

Tiền gửi ngắn hạn như 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày hiện cũng tiếp tục được áp dụng chung ở mức khá thấp là 0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng SeABank áp dụng với khách hàng cá nhân tháng 3/2022

Kỳ hạn

Lãi suất năm

7 Ngày

0,20%

14 Ngày

0,20%

21 Ngày

0,20%

1 Tháng

3,50%

2 Tháng

3,50%

3 Tháng

3,60%

4 Tháng

3,60%

5 Tháng

3,60%

6 Tháng

5,40%

7 Tháng

5,40%

8 Tháng

5,50%

9 Tháng

5,70%

10 Tháng

5,85%

11 Tháng

6,05%

12 Tháng

6,10%

15 Tháng

6,10%

18 Tháng

6,15%

24 Tháng

6,20%

36 Tháng

6,25%

Nguồn: SeABank.

Cũng qua khảo sát trong tháng 3, ngân hàng SeABank còn đa dạng các gói huy động tiền gửi với lãi suất hấp dẫn khác như: Tiết kiệm gửi góp ươm mầm, Tiết kiệm gửi góp tích lũy tương lai, Tiết kiệm trả lãi hàng tháng, Tiết kiệm SeaSmart, Tiết kiệm bậc thang….

Đáng chú ý, khi khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên có thể tham gia gói Tiết kiệm bậc thang với lãi suất ưu đãi tăng theo số tiền gửi. Với 5 khung tiền gửi khác nhau, SeABank áp dụng lãi suất tương ứng như sau: 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng (3,5%/năm - 6,42%/năm), 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng (3,5%/năm - 6,47%/năm), 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng (3,5%/năm - 6,52%/năm), 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng (3,5%/năm - 6,57%/năm) và từ 10 tỷ trở lên (3,5%/năm - 6,63%/năm).

Như vậy, lãi suất ngân hàng SeABank cao nhất vẫn được ghi nhận ở mức 6,63%/năm, áp dụng cho khoản tiết kiệm từ 100 tỷ đồng trở lên gửi tại kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất Tiết kiệm bậc thang ngân hàng SeABank áp dụng trong tháng 3/2022

Kỳ hạn

100tr - dưới 500 tr

500tr - dưới 1 tỷ

1 tỷ - dưới 5 tỷ

5 tỷ - dưới 10 tỷ

10 tỷ trở lên

1 Tháng

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

2 Tháng

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

3 Tháng

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

4 Tháng

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

5 Tháng

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

3,60%

6 Tháng

5,85%

5,90%

5,95%

6,00%

6,05%

7 Tháng

5,90%

5,95%

6,00%

6,05%

6,10%

8 Tháng

5,95%

6,00%

6,05%

6,10%

6,15%

9 Tháng

6,00%

6,05%

6,10%

6,15%

6,20%

10 Tháng

6,05%

6,10%

6,15%

6,20%

6,25%

11 Tháng

6,10%

6,15%

6,20%

6,25%

6,30%

12 Tháng

6,15%

6,20%

6,25%

6,30%

6,35%

13 Tháng

6,25%

6,30%

6,35%

6,40%

6,45%

15 Tháng

6,30%

6,35%

6,40%

6,45%

6,50%

18 Tháng

6,32%

6,37%

6,40%

6,47%

6,52%

24 Tháng

6,35%

6,40%

6,45%

6,50%

6,55%

36 Tháng

6,42%

6,47%

6,52%

6,57%

6,63%

Nguồn: SeABank.

Quỳnh Hương