Tài chính

Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất tháng 7/2021 là 6,5%/năm

17:22 | 13/07/2021

Chia sẻ

Ngân hàng Saigonbank hiện đang ấn định lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân cao nhất ở mức là 6,5%/năm, áp dụng với kỳ hạn 13 tháng.

Nhiều tháng gần đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đều không có sự thay đổi lãi suất tiền gửi và tháng 7 này cũng không ngoại lệ. Do đó, phạm vi lãi suất Saigonbank đang huy động cho khách hàng cá nhân tiếp tục nằm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 6,5%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm đang niêm yết tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,1%/năm và 3,2%/năm. Trong khi tiền gửi tại kỳ hạn 3 - 5 tháng có cùng lãi suất là 3,4%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng cùng mức lãi suất là 5,1%/năm. Còn đối với kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, lãi suất ngân hàng Saigonbank đang triển khai ở mức không đổi là 5,6%/năm.

Ngân hàng Saigonbank hiện đang ấn định lãi suất ở mức cao nhất cho kỳ hạn 13 tháng là 6,5%/năm.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi mà khách hàng đăng ký tại ba kỳ hạn dài nhất 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng sẽ được nhận lãi suất chung là 6%/năm.

Riêng tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần - 3 tuần vẫn chỉ được Saigonbank áp dụng với lãi suất ở mức khá thấp không đổi là 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng có thể tham khảo thêm các phương thức lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi hàng tháng (3,1%/năm - 6,3%/năm), lĩnh lãi hàng quý (3,4%/năm - 5,79%/năm) và lĩnh lãi trước (3,09%/năm - 6,08%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng với khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

Tiết kiệm không kỳ hạn

 

0,20%

 

Tiết kiệm có kỳ hạn

 

 

 

 

01 tuần

0,20%

 

 

 

02 tuần

0,20%

 

 

 

01 tháng

3,10%

 

3,10%

3,09%

02 tháng

3,20%

 

3,20%

3,19%

03 tháng

3,40%

3,40%

3,39%

3,37%

04 tháng

3,40%

 

3,38%

3,36%

05 tháng

3,40%

 

3,38%

3,35%

06 tháng

5,10%

5,07%

5,05%

4,97%

07 tháng

5,10%

 

5,04%

4,95%

08 tháng

5,10%

 

5,03%

4,93%

09 tháng

5,10%

5,04%

5,02%

4,91%

10 tháng

5,10%

 

5,01%

4,89%

11 tháng

5,10%

 

4,99%

4,87%

12 tháng

5,60%

5,49%

5,47%

5,31%

13 tháng

6,50%

 

6,30%

6,08%

18 tháng

6,00%

5,79%

5,76%

5,50%

24 tháng

6,00%

5,71%

5,68%

5,36%

36 tháng

6,00%

5,56%

5,53%

5,08%

Nguồn: Saigonbank.

Cũng trong tháng 7, khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp khi đăng ký mới khoản tiết kiệm cũng được áp dụng theo biểu lãi suất huy động không đổi như tháng trước. Theo đó, lãi suất tiết kiệm cho tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức do đó tiếp tục dao động trong phạm vi từ 2,8%/năm đến 5%/năm dành cho cho khung kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức

Kỳ hạn

Lãi suất (% năm)

1. Loại không kỳ hạn

0,20%

2. Loại 01 tuần

0,20%

3. Loại 02 tuần

0,20%

4. Loại kỳ hạn 01 tháng

2,80%

5. Loại kỳ hạn 02 tháng

3,00%

6. Loại kỳ hạn 03 tháng

3,20%

7. Loại kỳ hạn 04 tháng

3,20%

8. Loại kỳ hạn 05 tháng

3,20%

9. Loại kỳ hạn 06 tháng

4,90%

10. Loại kỳ hạn 07 tháng

4,90%

11. Loại kỳ hạn 08 tháng

4,90%

12. Loại kỳ hạn 09 tháng

4,90%

13. Loại kỳ hạn 10 tháng

4,90%

14. Loại kỳ hạn 11 tháng

4,90%

15. Loại kỳ hạn 12 tháng

5,00%

16. Loại kỳ hạn 13 tháng

5,00%

17. Loại kỳ hạn 18 tháng

5,00%

18. Loại kỳ hạn 24 tháng

5,00%

19. Loại kỳ hạn 36 tháng

5,00%

Nguồn: Saigonbank.

 

Quỳnh Hương