Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga mới nhất tháng 7/2021

15:46 | 13/07/2021

Chia sẻ

Phạm vi lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga dành cho khách hàng cá nhân nằm trong khoảng 3,4%/năm - 7%/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ

Bước sang tháng 7, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) vẫn không có sự thay đổi giống như vài tháng gần đây. Do đó, phạm vi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nằm trong khoảng 3,4%/năm - 7%/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, lãi suất huy động tại kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng là 3,4%/năm; còn tại kỳ hạn 3 tháng, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga niêm yết lãi suất là 3,6%/năm.

Các khoản tiền gửi các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt được quy định lãi suất là 5,7%/năm và 5,9%/năm. Trong khi đó, lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga đang triển khai cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng ở các mức lần lượt là 6,3%/năm và 6,4%/năm.

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 15 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 6,6%/năm. Còn lãi suất tại kỳ hạn 18 tháng hiện đang được VRB ấn định ở mức là 6,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất trong tháng 7 này là 7%/năm đang được Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga huy động cho hai kỳ hạn dài nhất là 24 tháng và 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga mới nhất tháng 7/2021

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,2

0,2

01 tuần/week

0,2

0,2

02 tuần/week

0,2

0,2

03 tuần/week

0,2

0,2

01 tháng/month

3,4

3,4

02 tháng/month

3,4

3,4

03 tháng/month

3,6

3,6

06 tháng/month

5,7

5,5

09 tháng/month

5,9

5,7

12 tháng/month

6,3

6,2

13 tháng/month

6,4

6,3

15 tháng/month

6,6

6,5

18 tháng/month

6,7

6,6

24 tháng/month

7

6,9

36 tháng/month

7

6,9

Nguồn: VRB.

Ngoài ra, lãi suất mà Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp được ghi nhận là không đổi so với trước đây. Do đó, phạm vi lãi suất áp dụng cho phân khúc khách hàng này tiếp tục được VRB duy trì trong khoảng từ 3,4%/năm đến 6,9%/năm, kỳ hạn áp dụng cũng tương tự như khách hàng cá nhân là từ 1 tháng đến 36 tháng.

Riêng các khoản tiền tiết kiệm đăng ký gửi ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần và tiền gửi không kỳ hạn cũng đang được Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga áp dụng lãi suất không đổi ở mức là 0,2%/năm.

Bên cạnh đó khi gửi tiền tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga, khách hàng còn có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm huy động vốn khác ngoài sản phẩm tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ, như: Tiền gửi lĩnh lãi định kỳ, Tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ, Tiền gửi bậc thang, Tiền gửi gia tăng, Tiền gửi hành trình đến nước Nga, Mẫu An gia….

Quỳnh Hương