|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 6/2022 được duy trì ổn định

17:04 | 06/06/2022
Chia sẻ
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng OceanBank trong tháng này vẫn được giữ ổn định đối với cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Khảo sát ngày 6/6 tại Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank), biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm không ghi nhận có điều chỉnh mới.

Khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm tại OceanBank tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng sẽ được nhận lãi suất từ 3,6%/năm đến 6,6%/năm. Lãi suất ngân hàng áp dụng ở hai  hình thức gửi tại quầy và gửi online cùng được áp dụng giống nhau.

 Nguồn: OceanBank.

Tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được duy trì ở cùng mức 3,6%/năm. Lãi tiết kiệm niêm yết tại kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng ở cùng mức 3,95%/năm. Trong khi đó tại kỳ hạn 4 tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất ở mức 3,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng đang được ghi nhận ở mức 6%/năm. Tiếp đó ở kỳ hạn 7 tháng, lãi suất mà khách hàng được hưởng là 5,6%/năm. Hai kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng cùng được OceanBank ấn định với lãi suất 5,7%/năm. Tiếp đó lãi suất huy động cho tiền gửi tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng được triển khai lần lượt là 5,8%/năm và 5,9%/năm.

Khoản tiết kiệm có thời hạn 12 tháng tại OceanBank được nhận lãi suất 6,55%/năm. Khách hàng tham gia gửi tiền trong thời gian dài hơn từ 13 tháng đến 36 tháng được hưởng cùng mức lãi suất là 6,6%/năm. Theo khảo sát đây đang là mức lãi cao nhất áp dụng tại ngân hàng OceanBank trong thời gian này.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, tiền gửi không kỳ hạn được ấn định cùng mức lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,2

0,2

1 tuần

0,2

0,2

2 tuần

0,2

0,2

3 tuần

0,2

0,2

01 tháng

3,6

3,6

02 tháng

3,6

3,6

03 tháng

3,95

3,95

04 tháng

3,7

3,7

05 tháng

3,95

3,95

06 tháng

6

6

07 tháng

5,6

5,6

08 tháng

5,7

5,7

09 tháng

5,7

5,7

10 tháng

5,8

5,8

11 tháng

5,9

5,9

12 tháng

6,55

6,55

13 tháng

6,6

6,6

15 tháng

6,6

6,6

18 tháng

6,6

6,6

24 tháng

6,6

6,6

36 tháng

6,6

6,6

Nguồn: OceanBank.

Tương tự, lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng cá nhân cũng được duy trì không đổi trong khoảng từ 2,8%/năm đến 4,6%/năm cho khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ. Các kỳ hạn triển khai kéo dài từ 1 tháng đến 24 tháng. Còn đối với thời hạn gửi ngắn hơn từ 1 đến 3 tuần, lãi suất ngân hàng OceanBank ấn định ở mức không đổi 0,15%/năm.

Bên cạnh phương thức nhận lãi vào cuối kỳ, khách hàng doanh nghiệp cũng có thể tham khảo một số kỳ nhận lãi đang được triển khai tại OceanBank như: lĩnh lãi đầu kỳ (2,72% - 4,39%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (2,79% - 4,5%/năm) và lĩnh lãi hàng quý (4,42% - 4,52%/năm).

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng,

0,1

     

Over Night

0,1

     

1 tuần

0,15

     

2 tuần

0,15

     

3 tuần

0,15

     

01 tháng

2,8

2,72

   

02 tháng

2,8

2,72

2,79

 

03 tháng

3

2,91

2,99

 

04 tháng

3

2,91

2,98

 

05 tháng

3

2,91

2,98

 

06 tháng

3,5

3,38

3,47

 

07 tháng

3,5

3,38

3,47

 

08 tháng

3,5

3,38

3,46

 

09 tháng

3,6

3,47

3,55

 

10 tháng

3,6

3,47

3,55

 

11 tháng

3,6

3,47

3,54

 

12 tháng

4,6

4,39

4,5

4,52

24 tháng

4,6

4,39

4,4

4,42

Nguồn: OceanBank.

 

Ngọc Mai

Khi các chuỗi cửa hàng bắt tay ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính: Đâu là lợi thế?
Nở rộ xu hướng các chuỗi cửa hàng bắt tay với ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính nhằm tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng nhất có thể.