|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 1/2022 có nhiều biến động

22:00 | 05/01/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng đầu tiên của năm mới, ngân hàng OceanBank đã có động thái điều chỉnh lãi suất tại nhiều kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân. Song, lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp vẫn ổn định.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 2/2022

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận trong đầu tháng 1, ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã triển khai biểu lãi suất mới dành cho khách hàng cá nhân với nhiều thay đổi. Hiện tại, lãi suất tiền gửi cuối kỳ nằm trong khoảng 3,6 - 6,6%/năm đối với cả hai hình thức gửi tại quầy và qua kênh online.

Trong đó, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 13 tháng có lãi suất tăng so với tháng trước. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt tăng 0,3 điểm % và 0,2 điểm % lên cùng mức 3,6%/năm. Ba kỳ hạn 3 - 5 tháng cùng được ấn định chung mức lãi suất tiết kiệm là 3,7%/năm, tăng 0,2 điểm %.

Lãi suất tại kỳ hạn 6 tháng được ngân hàng OceanBank điều chỉnh nhiều nhất, tăng 0,7 điểm % lên mức 6%/năm. Cùng tăng 0,3 điểm % là các kỳ hạn 7 - 10 tháng, ghi nhận lãi suất trong khoảng 5,6 - 5,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 1/2022 có nhiều biến động - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Tương tự, kỳ hạn 11 tháng, 12 tháng và 13 tháng được ngân hàng huy động với mức lãi suất mới lần lượt là 5,9%/năm, 6,55%/năm và 6,4%/năm, tương ứng tăng 0,1 điểm %, 0,45 điểm % và 0,3 điểm %.

Đối với các kỳ hạn còn lại, từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng OceanBank không có sự thay đổi so với tháng trước. Trong đó, kỳ hạn 15 tháng có mức 6,25%/năm và ba kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng có mức cao nhất là 6,6%/năm.

Ngoài các kỳ hạn nêu trên, khách hàng có nhu cầu gửi tiền không kỳ hạn hoặc từ 1 tuần đến 3 tuần tại OceanBank sẽ nhận lãi suất không đổi khá thấp, hiện ở mức 0,2%/năm.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,60

3,60

02 tháng

3,60

3,60

03 tháng

3,70

3,70

04 tháng

3,70

3,70

05 tháng

3,70

3,70

06 tháng

6,00

6,00

07 tháng

5,60

5,60

08 tháng

5,70

5,70

09 tháng

5,70

5,70

10 tháng

5,80

5,80

11 tháng

5,90

5,90

12 tháng

6,55

6,55

13 tháng

6,40

6,40

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Khác với khách hàng cá nhân, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp lại ổn định trong tháng này.

Đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng hiện đang triển khai biểu lãi suất trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm được quy định cho hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Tương tự, các phương thức lĩnh lãi khác cũng ghi nhận khung lãi suất không đổi so với tháng trước như sau: lĩnh lãi đầu kỳ (2,72 - 4,39%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (2,79 - 4,5%/năm) và lĩnh lãi hàng quý (4,42 - 4,52%/năm).

Trường hợp doanh nghiệp muốn gửi tiền Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, ngân hàng hiện quy định khoảng lãi suất 0,1 - 0,15%/năm và chỉ áp dụng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

Thảo Vy