|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 2/2022

14:11 | 08/02/2022
Chia sẻ
Trong tháng 2/2022, ngân hàng OceanBank giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được ngân hàng triển khai là 6,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Bước sang tháng 2, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) duy trì biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 3,6 - 6,6%/năm, áp dụng cho cả hai hình thức gửi tại quầy và qua kênh online.

Trong đó, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng có mức lãi suất ổn định là 3,6%/năm, tiếp đến là ba kỳ hạn 3 - 5 tháng có chung mức 3,7%/năm. Với kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng vẫn ấn định mức lãi suất tiết kiệm cũ là 6%/năm. Con số này cao hơn so với lãi suất của kỳ hạn 7 tháng (5,6%/năm), kỳ hạn 8 và 9 tháng (5,7%/năm), kỳ hạn 10 tháng (5,8%/năm) và kỳ hạn 11 tháng (5,9%/năm).

Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 2/2022 - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Các kỳ hạn tiếp theo đều có lãi suất ngân hàng OceanBank trên mốc 6%/năm, cụ thể: 6,55%/năm (kỳ hạn 12 tháng), 6,4%/năm (kỳ hạn 13 tháng), 6,4%/năm (kỳ hạn 13 tháng), 6,25%/năm (kỳ hạn 15 tháng) và cao nhất là 6,6%/năm (kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng).

Nếu có nhu cầu gửi tiết kiệm trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần hoặc gửi không kỳ hạn, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất không đổi khá thấp là 0,2%/năm tại OceanBank.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,60

3,60

02 tháng

3,60

3,60

03 tháng

3,70

3,70

04 tháng

3,70

3,70

05 tháng

3,70

3,70

06 tháng

6,00

6,00

07 tháng

5,60

5,60

08 tháng

5,70

5,70

09 tháng

5,70

5,70

10 tháng

5,80

5,80

11 tháng

5,90

5,90

12 tháng

6,55

6,55

13 tháng

6,40

6,40

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng này vẫn ổn định trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn 1 - 24 tháng. Trong đó, hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng tiếp tục có mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm.

Đối với các phương thức lĩnh lãi khác, doanh nghiệp sẽ nhận các khoản lãi suất với kỳ hạn huy động cụ thể như sau: 2,72 - 4,39%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ, kỳ hạn 1 - 24 tháng), 2,79 - 4,5%/năm (lĩnh lãi hàng tháng, kỳ hạn 2 - 24 tháng) và 4,42 - 4,52%/năm (lĩnh lãi hàng quý, kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng).

Các khoản tiền gửi Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần được OceanBank quy định lãi suất trong khoảng 0,1 - 0,15%/năm, chỉ được triển khai cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

Thảo Vy