|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 9/2023 là 6,8%/năm

12:20 | 10/09/2023
Chia sẻ
Trong lần phát hành mới nhất, ngân hàng thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng. Theo đó, mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm dành cho khách hàng gửi tiền online tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân 

Bước sang tháng 9, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của khách hàng cá nhân. 

Ảnh: VTC News

Theo ghi nhận, tiền gửi tại quầy của khách hàng có kỳ hạn tiền gửi 1 - 36 tháng được huy động với lãi suất vào khoảng 4,75 - 6,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Cụ thể như sau, 5 kỳ hạn gồm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có lãi suất ngân hàng OceanBank với mức 4,75%/năm, cùng ghi nhận ổn định so với tháng trước đó.

Từ kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng, lãi suất tiền gửi đồng loạt giảm 0,5 điểm % trong tháng 9 này. Hiện tại, mức lãi suất kỳ hạn 6 - 8 tháng là 6%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng là 6,1%/năm; kỳ hạn 12 - 13 tháng là 6,3%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 6,5%/năm và kỳ hạn 18 - 36 tháng là 6,7%/năm. 

Nếu lựa chọn tiền gửi trực tuyến thay cho tại quầy, khách hàng sẽ nhận được khung lãi suất trong khoảng 4,75 - 6,8%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Trong đó, các kỳ hạn 1 - 5 tháng với mức lãi suất ngân hàng không đổi là 4,75%/năm. Riêng những kỳ hạn khác, từ 6 tháng đến 36 tháng, đang có biểu lãi suất vào khoảng 6,1 - 6,8%/năm, cùng giảm 0,5 điểm % so với tháng trước.

Song song đó, Oceanbank còn triển khai các gói tiết kiệm không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần với lãi suất 0,5%/năm, được áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và online. Lưu ý, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

4,75

4,75

02 tháng

4,75

4,75

03 tháng

4,75

4,75

04 tháng

4,75

4,75

05 tháng

4,75

4,75

06 tháng

6

6,1

07 tháng

6

6,1

08 tháng

6

6,1

09 tháng

6,1

6,2

10 tháng

6,1

6,2

11 tháng

6,1

6,2

12 tháng

6,3

6,4

13 tháng

6,3

6,4

15 tháng

6,5

6,6

18 tháng

6,7

6,8

24 tháng

6,7

6,8

36 tháng

6,7

6,8

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Hiện tại, lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp giảm trong tháng này trong lần khảo sát mới nhất. 

Theo đó, ngân hàng hạ 0,3 điểm % lãi suất đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn hạn 1 - 11 tháng, xuống khoảng 2,7 - 4,4%/năm. Hiện, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết với mức lãi suất cao nhất là 5,2%/năm. 

Các phương thức lĩnh lãi khác trong tháng này với biểu lãi suất cụ thể như sau: lĩnh lãi đầu kỳ là 2,62 - 4,94%/năm (giảm 0,27 - 0,29 điểm %); lĩnh lãi hàng tháng là 2,69 - 5,08%/năm (giảm 0,29 - 0,3 điểm %) và lĩnh lãi hàng quý 4,88 - 5,1%/năm (ổn định). 

Ngoài ra, các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, vốn chuyên dùng và kỳ hạn 1 - 3 tuần có cùng mức lãi suất 0,2%/năm so với tháng trước. 

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

-

-

-

Over Night

0,2

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

01 tháng

2,7

2,62

-

-

02 tháng

2,7

2,62

2,69

-

03 tháng

3,5

3,38

3,48

-

04 tháng

3,5

3,38

3,48

-

05 tháng

3,5

3,38

3,47

-

06 tháng

4,4

4,21

4,36

-

07 tháng

4,4

4,21

4,35

-

08 tháng

4,4

4,21

4,34

-

09 tháng

4,4

4,21

4,33

-

10 tháng

4,4

4,21

4,32

-

11 tháng

4,4

4,21

4,32

-

12 tháng

5,2

4,94

5,08

5,1

24 tháng

5,1

4,85

4,86

4,88

Nguồn: OceanBank

Thư Nguyễn