Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Nam A Bank tháng 10/2021 tiếp tục có nhiều biến động

17:26 | 15/10/2021

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại Ngân hàng Nam Á hiện là 7,1%/năm được ấn cho các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 16 - 36 tháng.

Khảo sát đầu tháng 10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) có sự điều chỉnh giảm tại một số kỳ hạn so với ghi nhận đầu tháng trước. Tuy nhiên, khung lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy được duy trì trong khoảng từ 3,95%/năm đến 6,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, các kỳ hạn từ 1 tháng - 5 tháng tiếp tục được niêm yết với lãi suất 3,95%/năm.

Ngân hàng Nam A Bank có sự điều chỉnh giảm lãi suất trên các kỳ hạn từ 6 tháng - 11 tháng. Theo đó, kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng cùng lúc giảm 0,4 điểm % xuống còn ấn định với lãi suất là 5,6%/năm. Còn các khoản tiền gửi từ 8 tháng đến 11 tháng hiện đang được triển khai với lãi suất là 5,9%/năm, tương ứng giảm đồng loạt 0,1 điểm % so với trước.

Ngoài ra, lãi suất ngân hàng Nam A Bank từ kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng được giữ nguyên các mức quy định giống như tháng trước.

Cụ thể, kỳ hạn 12 tháng hiện đang được huy động với lãi suất 6,1%/năm. Trường hợp khách hàng có khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng với số tiền dưới 500 tỷ đồng sẽ được hưởng chung với kỳ hạn 12 tháng là 6,1%/năm.

Đối với các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 14 tháng đến 17 tháng, ngân hàng Nam Á đang đồng áp dụng lãi suất là 6,6%/năm. Trong khi các kỳ hạn từ 18 tháng đến 23 tháng được niêm yết mức lãi suất cao hơn là 6,7%/năm.

Tại kỳ hạn 24 tháng, khách hàng gửi tiết kiệm với số tiền dưới 500 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất của kỳ hạn 23 tháng, hiện là 6,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn 25 - 29 tháng trong tháng 10 này được nhận lãi suất 6,5%/năm; các kỳ hạn 30 - 33 tháng có cùng lãi suất là 6,4%/năm.

Ở ba kỳ hạn gửi dài nhất 34, 35 và 35 tháng, lãi suất ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức 5,9%/năm.

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn siêu ngắn như từ 1 tuần - 3 tuần tiếp tục nhận lãi suất 0,2%/năm. Lãi suất không kỳ hạn mà Ngân hàng Nam Á áp dụng với cá nhân là 0,1%/năm.

Tương tự với các hình thức trả lãi khác, ngân hàng cũng điều chỉnh tại các kỳ hạn tương ứng như với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Phạm vi lãi suất sau điều chỉnh ít có sự thay đổi và vẫn tương ứng như sau: Lãi hàng tháng (3,92% - 6,4%/năm), lãi trả trước (3,88% - 6,12%/năm), lãi hàng quý (5,46% - 6,43%/năm), lãi 6 tháng/lần (5,5% - 6,48%/năm).

Lãi suất Ngân hàng Nam Á niêm yết cho tiền gửi tại quầy của khách hàng cá nhân tháng 10

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI TRẢ TRƯỚC

LÃI HÀNG QUÝ

LÃI 06 THÁNG/LẦN

KKH

0,1

-

-

-

-

1 tuần

0,2

-

-

-

-

2 tuần

0,2

-

-

-

-

3 tuần

0,2

-

-

-

-

1 tháng

3,95

-

3,93

-

-

2 tháng

3,95

3,94

3,92

-

-

3 tháng

3,95

3,93

3,91

-

-

4 tháng

3,95

3,93

3,89

-

-

5 tháng

3,95

3,92

3,88

-

-

6 tháng

5,6

5,53

5,44

5,56

-

7 tháng

5,6

5,52

5,42

-

-

8 tháng

5,9

5,8

5,67

-

-

9 tháng

5,9

5,78

5,64

5,81

-

10 tháng

5,9

5,77

5,62

-

-

11 tháng

5,9

5,75

5,59

-

-

12 tháng

6,1

5,93

5,74

5,96

6

13 tháng (**)

-

5,92

5,72

-

-

14 tháng

6,6

6,37

6,12

-

-

15 tháng

6,6

6,35

6,09

6,39

-

16 tháng

6,6

6,34

6,06

-

-

17 tháng

6,6

6,32

6,03

-

-

18 tháng

6,7

6,4

6,08

6,43

6,48

19 tháng

6,7

6,38

6,05

-

-

20 tháng

6,7

6,36

6,02

-

-

21 tháng

6,7

6,35

5,99

6,38

-

22 tháng

6,7

6,33

5,96

-

-

23 tháng

6,7

6,33

5,93

-

-

24 tháng (***)

-

6,3

5,9

6,33

6,38

25 tháng

6,5

6,11

5,72

-

-

26 tháng

6,5

6,09

5,69

-

-

27 tháng

6,5

6,08

5,67

6,11

-

28 tháng

6,5

6,06

5,64

-

-

29 tháng

6,5

6,05

5,61

-

-

30 tháng

6,4

5,95

5,51

5,98

6,02

31 tháng

6,4

5,93

5,49

-

-

32 tháng

6,4

5,92

5,46

-

-

33 tháng

6,4

5,9

5,44

5,93

 

34 tháng

5,9

5,46

5,05

-

-

35 tháng

5,9

5,45

5,03

-

-

36 tháng

5,9

5,44

5,01

5,46

5,5

Nguồn: Nam A Bank.

Cũng trong tháng 10, lãi suất tiền gửi online tại Nam A Bank cũng có sự điều chỉnh tăng/giảm tại đa số kỳ hạn. Do đó, phạm vi lãi suất tiền gửi online trong tháng này nằm trong khoảng từ 3,95%/năm đến 7,1%/năm, trải dài từ kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng tại Ngân hàng Nam Á hiện là 7,1%/năm được ấn cho các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 16 - 36 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Nam A Bank trong tháng 10

KỲ HẠN (THÁNG)

LÃI CUỐI KỲ

01 tuần

0,2

02 tuần

0,2

03 tuần

0,2

01 tháng

3,95

02 tháng

3,95

03 tháng

3,95

04 tháng

4

05 tháng

4

06 tháng

6,4

07 tháng

6,5

08 tháng

6,5

09 tháng

6,5

10 tháng

6,5

11 tháng

6,5

12 tháng

6,8

13 tháng

6,8

14 tháng

6,8

15 tháng

6,8

16 tháng

6,8

17 tháng

6,8

18 tháng

6,8

24 tháng

6,8

36 tháng

6,8

Nguồn: Nam A Bank.

 

 

Quỳnh Hương