|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng MSB tháng 4/2023 tiếp tục giảm ở các kỳ hạn ngắn

17:05 | 05/04/2023
Chia sẻ
Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng MSB trong tháng này vẫn chưa dứt đà giảm, tuy nhiên chỉ ghi nhận điều chỉnh tại các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng.

Trong tháng 4, khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam sẽ được nhận lãi suất trong khoảng từ 5,5%/năm đến 8,7%/năm. Khung lãi suất này đang áp dụng cho các khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với thời hạn 1 - 36 tháng.

Nguồn: MSB.

MSB đã điều chỉnh giảm 0,5 điểm % lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 5 tháng, hạ xuống mức 5,5%/năm trong tháng này.

Tuy nhiên đối với thời gian gửi từ 6 tháng trở lên, lãi suất ngân hàng vẫn được duy trì không đổi so với ghi nhận vào đầu tháng trước.

Khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được nhận lãi suất là 7,8%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng MSB niêm yết ở mức 8,1%/năm.

Khoản tiết kiệm có kỳ hạn 13 - 18 tháng sẽ được hưởng lãi suất tương ứng là 8,3%/năm. Hai kỳ hạn gửi dài hơn là 24 tháng và 36 tháng ghi nhận lãi suất lần lượt là 8,5%/năm và 8,7%/năm.

Có thể thấy 8,7%/năm là mức lãi suất tiền gửi cao nhất mà MSB đang triển khai để huy động vốn từ khách hàng.

Biểu lãi suất ngân hàng MSB cập nhật tháng 4/2023

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0,5

01 tháng

5,5

5,5

02 tháng

5,5

5,5

03 tháng

5,5

5,5

04 tháng

5,5

5,5

05 tháng

5,5

5,5

06 tháng

7,8

8,3

07 tháng

7,8

8,3

08 tháng

7,8

8,3

09 tháng

7,8

8,3

10 tháng

7,8

8,3

11 tháng

7,8

8,3

12 tháng

8,1

8,4

13 tháng

8,3

8,5

15 tháng

8,3

8,5

18 tháng

8,3

8,5

24 tháng

8,5

8,5

36 tháng

8,7

8,5

Nguồn: MSB.

Lãi suất tiết kiệm online tại MSB trong tháng 4 này cũng có một số sự thay đổi. Giống với biểu lãi suất tại quầy, MSB cũng hạ 0,5 điểm % lãi suất ở kỳ hạn 1 - 5 tháng và giữ nguyên ở các kỳ hạn khác.

Khung lãi suất triển khai cho kỳ hạn 1 - 36 tháng đang dao động từ 5,5%/năm đến 8,5%/năm. Khách hàng gửi tiết kiệm online tại kỳ hạn 6 - 18 tháng sẽ được nhận lãi cao hơn từ 0,2 - 0,5 điểm % so với gửi tại quầy. 

Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm có lãi suất cao nhất, ngân hàng MSB cũng đang huy động vốn với đa dạng sản phẩm với lãi suất cạnh tranh như: Định kỳ sinh lời, rút gốc từng phần, hợp đồng tiền gửi, trả lãi ngay, ong vàng, măng non.

Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác

Đơn vị tính

Định kỳ sinh lời

Rút gốc từng phần

Hợp đồng tiền gửi

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

01 tháng

   

5,5

5,5

5,5

02 tháng

4,55

5,25

5,5

5,5

5,5

03 tháng

4,75

5,25

5,5

5,5

5,5

04 tháng

4,75

5,25

5,5

5,5

5,5

05 tháng

4,75

5,25

5,5

5,5

5,5

06 tháng

7,3

7,6

7,8

8,3

7,8

07 tháng

7,3

7,6

7,8

8,3

7,8

08 tháng

7,3

7,6

7,8

8,3

7,8

09 tháng

7,3

7,6

7,8

8,3

7,8

10 tháng

7,3

7,6

7,8

8,3

7,8

11 tháng

7,3

7,6

7,8

8,3

7,8

12 tháng

7,7

7,8

8,1

8,4

8,1

13 tháng

7,7

7,9

8,3

8,5

8,3

15 tháng

7,7

7,9

8,3

8,5

8,3

18 tháng

7,7

7,9

8,3

8,5

8,3

24 tháng

8,3

7,9

8,5

8,5

8,5

36 tháng

8,3

7,9

8,7

8,5

8,7

Nguồn: MSB.

Đơn vị tính

Trả lãi ngay

Ong vàng (*)

Măng non *

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

01 tháng

4,55

4,75

     

02 tháng

4,55

4,75

     

03 tháng

4,75

4,75

3,5

3,5

3,5

04 tháng

4,75

4,75

3,5

3,5

3,5

05 tháng

4,75

4,75

3,5

3,5

3,5

06 tháng

7,05

7,25

4,8

4,8

4,8

07 tháng

7,05

7,25

4,8

4,8

4,8

08 tháng

7,05

7,25

4,8

4,8

4,8

09 tháng

7,05

7,25

4,8

4,8

4,8

10 tháng

7,05

7,75

5,15

5,15

5,15

11 tháng

7,05

7,25

5,15

5,15

5,15

12 tháng

7,05

7,4

5,3

5,3

5,3

13 tháng

7,05

7,5

5,3

5,3

5,3

15 tháng

7,05

7,5

5,4

5,4

5,4

18 tháng

7,05

7,5

5,4

5,4

5,4

24 tháng

7,05

7,7

5,4

5,4

5,4

36 tháng

7,05

7,7

5,4

5,4

5,4

04 - 15 năm

7,55

 

5,4

 

5,4

Nguồn: MSB.

Ngọc Mai

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.