|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng MSB tháng 2/2023 cao nhất là bao nhiêu?

16:12 | 03/02/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát mới nhất, lãi suất ngân hàng MSB trong tháng này tiếp tục duy trì không đổi so với cùng kỳ tháng trước. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng này là 9,2%/năm.

Trong tháng 2/2023, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) duy trì lãi suất tiền gửi không ở mức ổn định, không có thêm điều chỉnh mới so với hồi đầu tháng 1.

Nguồn: Báo đầu tư.

Khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm tại quầy sẽ được nhận lãi suất trong khoảng từ 6%/năm đến 9,2%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Trong đó, MSB niêm yết lãi suất tiết kiệm cùng mức 6%/năm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng. 

Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng với thời gian dài hơn sẽ được hưởng lãi suất cao hơn rõ rệt. Khoản tiền gửi ở kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng đang được niêm yết với lãi suất là 8,3%/năm. Tiếp đó lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng được duy trì ở mức 8,6%/năm.

Khoản tiền gửi tiết kiệm tại MSB có thời hạn từ 13 tháng đến 18 tháng được áp dụng lãi suất là 8,8%/năm.

Tiếp đó, khi khách hàng đăng ký gửi tiết kiệm trong thời gian 24 tháng thì sẽ được nhận lãi suất là 9%/năm. Đối với kỳ hạn gửi dài nhất 36 tháng, lãi suất ngân hàng MSB cũng ghi nhận được ở mức cao nhất là 9,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng MSB cập nhật tháng 2/2023

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

01 tháng

6

6

02 tháng

6

6

03 tháng

6

6

04 tháng

6

6

05 tháng

6

6

06 tháng

8,3

8,8

07 tháng

8,3

8,8

08 tháng

8,3

8,8

09 tháng

8,3

8,8

10 tháng

8,3

8,8

11 tháng

8,3

8,8

12 tháng

8,6

8,9

13 tháng

8,8

9

15 tháng

8,8

9

18 tháng

8,8

9

24 tháng

9

9

36 tháng

9,2

9

 Nguồn: MSB.

 

Các khách hàng sử dụng internet banking của ngân hàng MSB có thể gửi tiết kiệm online một cách nhanh chóng và tiện lợi. Lãi suất tiền gửi online trong tháng này cũng được giữ nguyên so với tháng trước, ghi nhận trong khoảng từ 6%/năm đến 9%/năm.

Trong đó lãi tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 5 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 6 - 11 tháng có lãi suất là 8,8%/năm. Lãi suất ngân hàng niêm yết tại kỳ hạn 12 tháng hiện là 8,9%/năm. Còn tại kỳ hạn 13 - 36 tháng, MSB áp dụng cùng lãi suất ở mức 9%/năm cho các khoản tiền gửi online.

Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm có lãi suất cao nhất, ngân hàng MSB cũng đang huy động vốn với đa dạng sản phẩm với lãi suất cạnh tranh như: Định kỳ sinh lời, rút gốc từng phần, hợp đồng tiền gửi, trả lãi ngay, ong vàng, măng non.

Lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác

Đơn vị tính

Định kỳ sinh lời

Rút gốc từng phần

Trả lãi ngay

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

0

01 tháng

   

6

6

4,55

4,75

02 tháng

4,55

5,75

6

6

4,55

4,75

03 tháng

4,75

5,75

6

6

4,75

4,75

04 tháng

4,75

5,75

6

6

4,75

4,75

05 tháng

4,75

5,75

6

6

4,75

4,75

06 tháng

7,8

8,1

8,3

8,8

7,55

7,75

07 tháng

7,8

8,1

8,3

8,8

7,55

7,75

08 tháng

7,8

8,1

8,3

8,8

7,55

7,75

09 tháng

7,8

8,1

8,3

8,8

7,55

7,75

10 tháng

7,8

8,1

8,3

8,8

7,55

7,75

11 tháng

7,8

8,1

8,3

8,8

7,55

7,75

12 tháng

8,2

8,3

8,6

8,9

7,55

7,9

13 tháng

8,2

8,4

8,8

9

7,55

8

15 tháng

8,2

8,4

8,8

9

7,55

8

18 tháng

8,2

8,4

8,8

9

7,55

8

24 tháng

8,8

8,4

9

9

7,55

8,2

36 tháng

8,8

8,4

9,2

9

7,55

8,2

04 - 15 năm

       

7,55

 

Nguồn: MSB.

Đơn vị tính

Hợp đồng tiền gửi

Ong vàng (*)

Măng non *

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

01 tháng

6

     

02 tháng

6

     

03 tháng

6

3,5

3,5

3,5

04 tháng

6

3,5

3,5

3,5

05 tháng

6

3,5

3,5

3,5

06 tháng

8,3

4,8

4,8

4,8

07 tháng

8,3

4,8

4,8

4,8

08 tháng

8,3

4,8

4,8

4,8

09 tháng

8,3

4,8

4,8

4,8

10 tháng

8,3

5,15

5,15

5,15

11 tháng

8,3

5,15

5,15

5,15

12 tháng

8,6

5,3

5,3

5,3

13 tháng

8,8

5,3

5,3

5,3

15 tháng

8,8

5,4

5,4

5,4

18 tháng

8,8

5,4

5,4

5,4

24 tháng

9

5,4

5,4

5,4

36 tháng

9,2

5,4

5,4

5,4

04 - 15 năm

 

5,4

 

5,4

Nguồn: MSB.

Ngọc Mai