|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng HSBC tăng trong tháng 2/2023

17:32 | 02/02/2023
Chia sẻ
Sang tháng 2, ngân hàng HSBC đã có động thái thay đổi các kỳ hạn tiền gửi dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Lãi suất cũng theo đó tăng 0,5 - 2 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng HSBC áp dụng cho khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận trong tháng 2, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) đã thực hiện điều chỉnh các kỳ hạn gửi tiền và lãi suất tiền gửi trong lần ban hành mới nhất.

Hiện tại, khách hàng cá nhân sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 1 - 3,75%/năm, áp dụng cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có lãi suất tăng 0,5 điểm % lên mức 1%/năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 1 điểm %, hiện ở mức 2,25%/năm.

Tiếp đó, ngân hàng đang triển khai mức lãi suất tiết kiệm 2,75%/năm cho cả hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng 1 điểm % so với tháng trước

Tiền gửi các kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được niêm yết với cùng mức lãi suất là 3,75%/năm. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng tăng 2 điểm %, các kỳ hạn còn lại tăng 1 điểm %.

Ảnh: HSBC

Trường hợp chọn phương thức lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng sẽ nhận biểu lãi suất trong khoảng 1 - 3,69%/năm, tăng 0,5 - 1,95 điểm %, được quy định cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Trong đó, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng có lãi suất tương đồng với mức niêm yết cho kỳ hạn tương ứng thuộc phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Các kỳ hạn còn lại có lãi suất như sau: 6 tháng và 9 tháng là 2,73%/năm; 12 tháng là 3,69%/năm; 18 tháng là 3,65%/năm; 24 tháng là 3,62%/năm; và 36 tháng là 3,56%/năm.

Lãi suất ngân hàng HSBC dành cho các khoản tiền có kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần vẫn ổn định tại mức 0,1%/năm trong tháng này.

Nguồn: HSBC

Lãi suất tiền gửi ngân hàng áp dụng cho khách hàng Premier

Lãi suất ngân hàng dành cho phân khúc khách hàng Premier cũng có nhiều thay đổi trong tháng 2.

Các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 - 36 tháng, đang được niêm yết với lãi suất mới trong khoảng 1,25 - 4%/năm, tăng 0,5 - 2 điểm % so với ghi nhận trong tháng 1.

Qua so sánh có thể thấy, biểu lãi suất vừa nêu đang cao hơn 0,25%/năm so với khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân đại trà. Trong đó, các kỳ hạn 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang có mức lãi suất cao nhất là 4%/năm.

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng, ngân hàng đang đưa ra phạm vi lãi suất trong khoảng 1,25 - 3,93%/năm (tăng 0,5 - 1,95 điểm %), áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng HSBC dành cho các kỳ hạn ngắn ngày, gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, hiện vẫn neo tại mức 0,2%/năm.

Nguồn: HSBC

Thảo Vy

Bất động sản 5 tháng đầu năm: Vốn ngoại đăng ký giảm mạnh, số doanh nghiệp giải thể tăng
Sức cầu thị trường địa ốc vẫn yếu trong khi dòng vốn chảy vào lĩnh vực này chưa có sự cải thiện. Riêng vốn FDI đăng ký vào bất động sản 5 tháng đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.