Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 11/2019 cao nhất là 8%/năm

09:05 | 03/11/2019

Chia sẻ

Ảnh minh họa (Nguồn: LienVietPostBank)

Tháng 11, mức lãi suất cao nhất đối với hình thức gửi tiết kiệm thường tại LienVietPostBank là 8%/năm áp dụng cho một số kì hạn. Ngoài ra, gửi tiền online và những gói tiết kiệm khác vẫn đang được ngân hàng triển khai tới khách hàng với lãi suất ưu đãi.

Tháng 11, lãi suất tiền gửi tiết kiệm mà Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) công bố đối với hình thức tiết kiệm thường lên tới 8%/năm.

Trong đó, tiền gửi các kì hạn dưới 1 tháng được huy động với lãi suất là 1%/năm. Khoản tiền gửi kì hạn 1 - 5 tháng hưởng mức lãi suất dao động từ 5 - 5,3%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Khi gửi tiền từ kì hạn 6 - 8 tháng, khách hàng sẽ nhận được lãi suất 6,1%/năm, cao hơn rõ rệt so với các kì hạn ngắn hơn. Tiền gửi kì hạn 9 tháng có lãi suất là 6,2%/năm; 10 - 11 tháng là 6,3%/năm; 12 tháng là 6,9%/năm.

Riêng đối với kì hạn 13 tháng, 48 tháng và 60 tháng, khách hàng gửi tiền sẽ hưởng mức lãi suất cao nhất ở LienVietPostBank cho hình thức tiết kiệm thông thường là 8%/năm. Lưu ý là khoản tiền kì hạn 13 tháng chỉ áp dụng với các khoản tiền gửi mới hoặc tái tục có số dư từ 300 tỉ đồng trở lên. 

Số dư tiền gửi dưới 300 tỉ đồng sẽ nhận mức lãi suất trả cuối kì là 7%/năm, lãi trả hàng tháng là 6,77%/năm.

Tiền gửi các kì hạn từ 15 đến 36 tháng đang được ngân hàng huy động với mức lãi suất từ 7,1 - 7,4%/năm.

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn sẽ được hưởng lãi suất không kì hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền.

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 11/2019

lvp ls 2

Nguồn: LienVietPostBank

Ngoài sản phẩm tiết kiệm thông thường, LienVietPostBank vẫn tiếp tục triển khai các hình thức huy động khác như tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm An nhàn tuổi hưu, tiết kiệm Bậc thang, đặc biệt là tiết kiệm online với lãi suất ưu đãi cao hơn từ 0,5 - 1,2 điểm %.

Ví dụ, khoản tiền online kì hạn 1 - 5 tháng đang được áp dụng là 5,5%/năm, cao hơn lãi suất tiết kiệm thường 0,2 - 0,5 điểm %; kì hạn 24 tháng là 7,5% tức cao hơn 0,6 điểm %. Điển hình, tiền gửi kì hạn 6 - 11 tháng hưởng lãi suất lên tới 7,3%/năm trong khi gửi tiền tại quầy chỉ dao động từ 6,1 - 6,3%/năm.

Ngọc Huyền