Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 12/2019 cao nhất là 7,9%/năm

16:22 | 18/12/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất tại LienVietPostBank đã được điều chỉnh giảm từ 8%/năm từ đầu tháng 11 về mức 7,9%/năm, áp dụng tại các khoản tiền gửi kì hạn 13 tháng và số tiền gửi từ 300 tỉ đồng trở lên.

lienvietpostbank-giao-dich_RABT

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ảnh: LienVietPostBank).

Theo biểu lãi suất mới nhất ngày 18/12 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB), lãi suất tiền gửi các kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 4,88% đến 7,5%/năm. Lãi suất các tiền gửi các kì hạn dưới 1 tháng giảm từ 1%/năm về 0,8%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất áp dụng tại quầy của LienVietPostBank là 7,5%/năm áp dụng với các khoản tiền gửi có kì hạn 48 tháng và 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi kì hạn 1 - 2 tháng là 4,9%/năm; kì hạn 3 - 5 tháng lãi suất là 5%/năm; kì hạn 6 - 8 tháng lãi suất là 6,1%/năm; kì hạn 9 tháng là 6,2%/năm; kì hạn 10 - 11 là 6,3%/năm;....

Từ kì hạn gửi 13 tháng, lãi suất sẽ được áp dụng ở mức từ 7%/năm trở lên, riêng kì hạn gửi 13 tháng với số tiền gửi từ 300 tỉ đồng, lãi suất áp dụng là 7,9%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 12/2019

Screen Shot 2019-12-18 at 15

Nguồn: LienVietPostBank

Trúc Minh