Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Đông Á tháng 6/2020: Cao nhất là 7,6%/năm

18:00 | 03/06/2020

Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Đông Á (Nguồn: DongA Bank)

Lãi suất huy động tại DongA Bank trong tháng 6 có điều chỉnh giảm ở một số kì hạn ngắn. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất vẫn là 7,6%/năm, không thay đổi so với đầu tháng 5.

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đã công bố biểu lãi suất huy động mới nhất trong tháng 6. Khung lãi suất ngân hàng giao động trong khoảng từ 4,25% đến 7,6%/năm tại các kì hạn 1 - 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Theo khảo sát, DongA Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi từ tại một số kì hạn ngắn dưới 1 tháng và từ 1 tháng đến 5 tháng. Mức lãi suất tiết kiệm ưu đãi nhất vẫn được giữ nguyên 7,6%/năm áp dụng cho các kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, các kì hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần nhận mức lãi suất 0,2%/năm, giảm 0,09 điểm % so với tháng trước. Tiền gửi tiết kiệm các kì hạn 1 - 5 tháng được DongA Bank áp dụng cùng mức lãi suất 4,25%/năm, giảm 0,5 điểm %.

Lãi suất Ngân hàng Đông Á tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên không thay đổi so với khảo sát vào đầu tháng 5.

Trong đó, tại 2 kì hạn phổ biến là 6 tháng và 12 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất lần lượt là 7% và 7,4%/năm khi gửi tiền tiết kiệm. 

Kì hạn 7 và 8 tháng nhận lãi suất 7,1%/năm; từ kì hạn 9 đến 11 tháng mức lãi suất ngân hàng DongA Bank áp dụng là 7,2%/năm. 

Mức lãi suất cao nhất nhất hiện nay tại Ngân hàng Đông Á là 7,6%/năm, ưu đãi cho các khách hàng gửi tiền tại các kì hạn 13, 18, 24 và 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 6/2020

Kì hạn

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quí

Lĩnh lãi cuối kì

1 tuần

 

 

0,2

2 tuần

 

 

0,2

3 tuần

 

 

0,2

1 tháng

 

 

4,25

2 tháng

4,24

 

4,25

3 tháng

4,24

 

4,25

4 tháng

4,23

 

4,25

5 tháng

4,22

 

4,25

6 tháng

6,9

6,94

7

7 tháng

6,98

 

7,1

8 tháng

6,96

 

7,1

9 tháng

7,03

7,07

7,2

10 tháng

7,01

 

7,2

11 tháng

6,99

 

7,2

12 tháng

7,16

7,2

7,4

13 tháng

7,33

 

7,6

18 tháng

7,22

7,27

7,6

24 tháng

7,1

7,14

7,6

36 tháng

6,87

6,91

7,6

Nguồn: Dong A Bank

Bên cạnh gói tiền gửi tiết kiệm có kì hạn thông thường, Ngân hàng Đông Á cũng đang triển khai các sản phẩm tiết kiệm khác như Tiết kiệm Trường An, Tiết kiệm Silk+, Tiết kiệm Ưu Việt,..

Trong đó, sản phẩm Tiết kiệm Silk+ có biểu lãi suất huy động giống với gói Tiết kiệm có kì hạn thông thường, nhưng được ưu đãi cộng thêm biên độ lãi suất tùy thuộc vào số tiền gửi của khách hàng, với kì hạn tối thiểu từ 6 tháng trở lên, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Ưu đãi cho khách hàng gửi kì hạn từ 12 tháng trở lên đã đến ngày đáo hạn và muốn tái tục tại sản phẩm Tiết kiệm Silk+ sẽ được ngân hàng cộng thêm lãi suất thưởng: 0,03%/ năm cho kì hạn gửi 12 và 13 tháng hoặc 0,06 %/năm cho kì hạn gửi trên 13 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Biên độ cộng thêm lãi suất của gói Tiết kiệm Silk+

Số tiền gửi

Biên độ (%/năm)

Từ 10 triệu đồng đến nhỏ hơn 100 triệu đồng

0,04

Từ 100 triệu đồng đến nhỏ hơn 500 triệu đồng

0,06

Từ 500 triệu đồng đến nhỏ hơn 1 tỉ đồng

0,08

Từ 1 tỉ trở lên

0,1

Nguồn: DongA Bank

Ngọc Mai