Tài chính

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 6/2020: Cao nhất là 8,25%/năm

15:56 | 03/06/2020

Chia sẻ

Tháng 6/2020, mức lãi suất huy động tại quầy cao nhất của ngân hàng SCB là 8,25% áp dụng với hình thức tiết kiệm Phát lộc tài, kì hạn gửi từ 13 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng SCB tháng 6/2020: Điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Nguồn: SCB

Trong tháng 6, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thực hiện điều chỉnh lãi suất của hầu hết các kì hạn dưới 12 tháng. Mức lãi suất tiết kiệm hiện nay dao động trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, điều kiện gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, các khoản tiền gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kì, có kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ngân hàng SCB điều chỉnh giảm mạnh và áp dụng mức là 4,25%/năm, tức giảm tới 0,5 điểm % so với thời điểm đầu tháng trước.

Cũng tại hình thức lĩnh lãi cuối kì, các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến 9 tháng có mức lãi suất huy động tại ngân hàng SCB là 6,9%/năm, giảm 0,2 điểm % so với đầu tháng 5/2020.

Đối với kì hạn 10 tháng và 11 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết tại ngân hàng SCB lần lượt là 7,1%/năm và 7,15%/năm, giảm 0,2 điểm %.

Ngoài ra, từ kì hạn 12 tháng trở đi, lãi suất ngân hàng SCB được duy trì giống như biểu lãi suất đầu tháng 5. Trong đó, lãi suất kì hạn 12 tháng được áp dụng là 7,5%/năm. Các kì hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang đồng loạt áp dụng mức lãi suất là 7,7%/năm. Đây được cho là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng SCB dành cho loại tiền gửi thông thường.

Còn đối với kì hạn 24 tháng và 36 tháng, lãi suất tiết kiệm được ấn định là 7,55%/năm, điều kiện gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kì, các khoản tiền gửi tại ngân hàng SCB cũng được triển khai dưới nhiều hình thức lĩnh lãi khác nhau, mức lãi suất cũng được điều chỉnh giảm tại các kì hạn dưới 12 tháng và dao động trong khoảng từ 4,11%/năm - 7,07%/năm. 

Đối với tiền gửi không kì hạn, SCB áp dụng mức lãi suất là 0,2%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng), giảm 0,3 điểm %.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường ngày 3/6/2020

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 6/2020: Điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng SCB

Đặc biệt, đối với kì hạn 13 tháng, mức lãi suất được áp dụng trong biểu lãi suất có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và qui định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kì. Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với khách hàng tham gia mở mới sản phẩm tại thời điểm điều chỉnh trở về sau.

Hiện tại, ngoài loại tiền gửi thông thường, ngân hàng SCB còn đang triển khai các sản phẩm tiền gửi như: tích luỹ linh hoạt, tiết kiệm online, tiết kiệm Phát Lộc Tài, tiết kiệm Song hành - bảo hiểm toàn tâm.

Trong đó, riêng sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Tài, mức lãi suất được áp dụng dao động từ 7,4%/năm - 8,25%/năm dành cho cả hai hình thức lĩnh lãi cuối kì và định kì hàng tháng với kì hạn từ 6 tháng đến 36 tháng. Lãi suất cao nhất là 8,25%/năm niêm yết tại các kì hạn từ 13 - 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Tài 

Lãi suất ngân hàng SCB tháng 6/2020: Điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn - Ảnh 3.

Nguồn: Ngân hàng SCB

 

Quỳnh Hương