Tài chính

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 6/2020 mới nhất

16:38 | 02/06/2020

Chia sẻ

Đầu tháng 6/2020, lãi suất ngân hàng Sacombank có sự điều chỉnh giảm tại tất cả các khoản tiền gửi kì hạn dưới 6 tháng ở cả hai hình thức tiết kiệm truyền thống tại quầy và tiết kiệm trực tuyến.
Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 6/2020 mới nhất - Ảnh 1.

Nguồn: ngân hàng Sacombank

Trong tháng 6/2020, biểu lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có một số sự điều chỉnh giảm so với tháng trước tại các kì hạn dưới 6 tháng.

Cụ thể, đối với các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, gửi dưới hình thức tiết kiệm truyền thống tại quầy sẽ có mức lãi suất áp dụng dao động trong khoảng từ 4,14%/năm - 4,25%/năm, tức giảm từ 0,34 - 0,5 điểm % so với đầu tháng trước.

Còn đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kì hạn từ 1 tháng - 5 tháng, ngân hàng Sacombank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong khoảng từ 0,49 - 0,5 điểm % so với hồi đầu tháng 5/2020. Mức lãi suất sau khi giảm dao động trong khoảng từ 4,22%/năm - 4,25%/năm.

Ngoài ra, đối với các khoản tiền gửi trực tuyến có kì hạn từ 6 tháng đến 36 tháng, lãi suất huy động tại ngân hàng Sacombank dao động từ 6,41%/năm đến 8,1%/năm. Trong đó, lãi suất cao nhất là 8,1%/năm được ấn định cho khoản tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên, điều kiện gửi với kì han 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất ngày 1/6/2020 - hình thức tiết kiệm trực tuyến

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 6/2020 mới nhất - Ảnh 2.

Nguồn: ngân hàng Sacombank

Hiện tại, ngân hàng Sacombank đang áp dụng mức lãi suất tiết kiệm online cao hơn 0,3 - 0,5 điểm % so với gửi tại quầy.

Khung lãi suất này được ngân hàng Sacombank qui định chỉ áp dụng cho các tài khoản tiền gửi có kì hạn mở mới và tái tục của các tài khoản mở mới trên kênh eBanking. Các tài khoản hiện hữu (tài khoản mở trước 17g00 ngày 11/6/2015) tái tục, áp dụng theo khung lãi suất huy động tại quầy.

Đối với tiền gửi truyền thống tại quầy có kì hạn từ 6 tháng đến 36 tháng, lãi suất dao động từ 6,01% đến 7,9%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 7,9%/năm áp dụng cho kì hạn 13 tháng với số tiền gửi mới tối thiểu là 100 tỉ đồng. Các mức lãi suất này được ngân hàng Sacombank giữ nguyên so với thời điểm đầu tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng Sacombank ngày 1/6/2020 - hình thức gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 6/2020 mới nhất - Ảnh 3.

Nguồn: Sacombank

Tại kì hạn gửi 13 tháng, áp dụng cho món huy động VND mới với mức gửi tối thiểu 100 tỉ đồng. Đối với trường hợp tái tục sổ tiết kiệm, nếu số dư nhỏ hơn 100 tỉ đồng sẽ áp dụng mức lãi suất của kì hạn 12 tháng theo tùy phương thức lĩnh lãi, số dư tái tục trên 100 tỉ áp dụng theo lãi suất niêm yết.

Bên cạnh đó, Sacombank hiện đang áp dụng mức gửi bậc thang tại các kì hạn 6 tháng, 12 tháng và từ 15 tháng trở lên gồm: dưới 200 triệu đồng, từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu - dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ đồng - dưới 5 tỉ đồng và từ 5 tỉ đồng trở lên. Lãi suất cuối kì ở sản phẩm này dao động từ 6,3%/năm - 7,8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Sacombank đang áp dụng mức gửi bậc thang

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 6/2020 mới nhất - Ảnh 4.

Nguồn: ngân hàng Sacombank

 

Quỳnh Hương