Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 6/2020: Cao nhất lên tới 8%/năm

14:34 | 01/06/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng VietBank trong tháng 6 có điều chỉnh giảm tại nhiều kì hạn so với đầu tháng trước. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 8%/năm áp dụng cho khách hàng gửi Tiết kiệm linh hoạt vốn lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 6/2020: Cao nhất lên tới 8%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. (Nguồn: VietBank)

Khảo sát đầu tháng 6 tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank), lãi suất huy động cho tiền gửi tiết kiệm có điều chỉnh giảm ở nhiều kì hạn so với tháng trước. Phạm vi lãi suất ngân hàng dao động trong khoảng từ 4,25% đến 8%/năm, kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng với hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất ngân hàng VietBank đã giảm từ 0,4 - 0,5 điểm % ở hầu hết kì hạn so với đầu tháng trước, ngoại trừ kì hạn 13 tháng giữ nguyên lãi suất.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng là 4,25%, giảm 0,4 điểm % so với đầu tháng trước.

Các kì hạn 2 tháng đến 5 tháng áp dụng chung mức lãi suất 4,25%, so với tháng trước là 4,75%, giảm 0,5 điểm %.

Kì hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng được áp dụng mức lãi suất lần lượt là: 6,7%/năm, 6,8%/năm và 6,9%/năm, giảm 0,5 điểm %.

Với các nhóm kì hạn 9 tháng và 10 tháng lãi suất 7%/năm; 11 tháng và 12 tháng hưởng lãi 7,1%/năm; 15 tháng và 18 tháng áp dụng lãi suất là 7,3%/năm và nhóm kì hạn 24 tháng và 36 tháng được niêm yết lãi suất 7,4%/năm. Lãi suất các kì hạn kể trên đều giảm 0,5 điểm % so với tháng trước.

Riêng ở kì hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng VietBank vẫn giữ nguyên so với tháng trước là 8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất ưu đãi ngân hàng VietBank áp dụng cho hình thức Tiết kiệm linh hoạt vốn lĩnh lãi cuối kì.

Tại các kì hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần, mức lãi suất tiền gửi được áp dụng tại ngân hàng VietBank là 0,2%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank sản phẩm tiết kiệm thông thường

Nguồn: ngân hàng VietBank

Nguồn: ngân hàng VietBank

Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm thông thường, VietBank cũng đang triển khai các sản phẩm huy động tiền gửi khác như Tiết kiệm Đa tiện ích, Tiết kiệm Online có kì hạn, Tiết kiệm Quyền Chọn, Tiết kiệm Trung niên An Lộc, Tiết kiệm Chắp cánh tương lai.  

Trong đó, tại hình thức tiết kiệm Online, ngân hàng VietBank áp dụng lãi suất cao hơn 0,1-0,2 điểm % tại một số kì hạn so với khi gửi tiết kiệm thường tại quầy. Tuy nhiên ở kì hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm Online là 7,4%/năm, thấp hơn so với khi gửi truyền thống. 

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 6/2020: Cao nhất lên tới 8%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: Ngân hàng VietBank

 

Ngọc Mai