Tài chính

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 7/2020: Cao nhất là 7,8%/năm

18:01 | 02/07/2020

Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Đầu tháng 7, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Sacombank có sự điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn. Trong đó, mức lãi suất cao nhất được áp dụng là 7,8%/năm dành cho khoản tiền gửi từ 100 tỉ đồng trở lên kì hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kì

Trong tháng 7/2020, biểu lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được điều chỉnh giảm tại tất cả các kì hạn so với đầu tháng 6. Dưới hình thức tiết kiệm thường tại quầy, lãi suất dao động trong khoảng từ 3,9%/năm - 7,8%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Cụ thể, tại kì hạn 1 tháng, ngân hàng Sacombank huy động lãi suất là 3,9%/năm, giảm 0,25 điểm %.

Đối với các khoản tiền gửi có kì hạn 2 tháng và 3 tháng cùng được hưởng lãi suất là 4%/năm, tương ứng giảm 0,2 và 0,25 điểm % từng kì hạn. Còn các khoản tiền gửi 4 tháng và 5 tháng được đồng loạt giảm 0,2 điểm % xuống còn áp dụng mức lãi suất giống nhau là 4,05%/năm.

Mức lãi suất được điều chỉnh giảm tới 0,5 điểm % xuống còn 5,7%/năm dành cho kì hạn 6 tháng; cùng giảm 0,3 điểm % xuống áp dụng lần lượt mức 5,95%/năm và 6%/năm đối với các kì hạn 7 tháng và 8 tháng.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng đang đồng loạt niêm yết lãi suất là 6,1%/năm, tương ứng cùng giảm 0,3 điểm % so với đầu tháng 6. Tương tự mức giảm này cũng được dành cho kì hạn 12 tháng và quy định mức lãi suất là 6,5%/năm.

Đáng chú ý, ngân hàng Sacombank chỉ giảm 0,1 điểm % cho kì hạn 13 tháng xuống còn ấn định ở mức là 7,8%/năm. Tuy được cho là mức cao nhất được áp dụng tại thời điểm hiện tại nhưng lãi suất này lại kèm theo điều kiện về số tiền gửi tối thiểu 100 tỉ đồng.

Tiếp đó, các kì hạn 15 tháng và 18 tháng được niêm yết mức lãi suất lần lượt là 6,5%/năm và 6,6%/năm, tức có cùng mức giảm là 0,6 điểm % cho mỗi kì hạn.

Còn lại các kì hạn 24 tháng và 36 tháng có mức lãi suất huy động trong tháng 7 này cùng là 6,7%/năm, tương ứng có giảm lần lượt 0,8 và 0,9 điểm % so với đầu tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng Sacombank ngày 2/7/2020 - hình thức gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy

Lãi suất ngân hàng Sacombank tháng 7/2020: Cao nhất là 7,8%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Sacombank

Hiện nay, ngoài hình thức tiết kiệm thường tại quầy, ngân hàng Sacombank còn triển khai thêm nhiều sản phẩm tiết kiệm khác như: tiết kiệm Trực Tuyến, tiết kiệm Đại Phát, tiết kiệm Tích Tài, tiết kiệm Trung Niên Phúc Lộc, tiết kiệm Phù Đổng, tiết kiệm Tương Lai,...

Đặc biệt trong tháng 7 này, với hình thức tiết kiệm trực tuyến, Sacombank không phân loại lãi suất theo số tiền gửi mà thay vào đó, các mức lãi suất được quy định cho tất cả các khoản tiền gửi tại ngân hàng và dao động trong khoảng từ 4,2%/năm - 7%/năm dành cho các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất ngày 2/7/2020 - hình thức tiết kiệm trực tuyến

Kì hạn gửi

Lãi cuối kì

Lãi hàng quý

Lãi hàng tháng

1 tháng

4,20%

4,20%

2 tháng

4,25%

 

4,24%

3 tháng

4,25%

 

4,24%

4 tháng

4,25%

 

4,23%

5 tháng

4,25%

 

4,22%

6 tháng

6,00%

5,96%

5,93%

7 tháng

6,25%

 

6,15%

8 tháng

6,30%

 

6,19%

9 tháng

6,40%

6,30%

6,27%

10 tháng

6,40%

 

6,25%

11 tháng

6,40%

 

6,24%

12 tháng

6,80%

6,63%

6,60%

15 tháng

6,80%

6,58%

6,54%

18 tháng

6,90%

6,62%

6,58%

24 tháng

7,00%

6,61%

6,57%

36 tháng

7,00%

6,40%

6,37%

Quỳnh Hương