Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Đông Á cao nhất tháng 2/2020 là 7,6%/năm

17:33 | 05/02/2020

Chia sẻ

Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất của DongA Bank trong tháng 2 này hiện là 7,6%/năm, áp dụng với các khoản tiền gửi từ 13 tháng trở lên và lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng Đông Á (DongA Bank) trong tháng 2 hiện có khung lãi suất tiền gửi với đa dạng kì hạn từ 1 đến 36 tháng trong khoảng 4,96 - 7,6%/năm.

Tại các kì hạn ngắn dưới 1 tháng, lãi suất áp dụng hiện là 0,29%/năm, trong khi lãi suất các kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5%/năm.

Các gói tiền tiết kiệm trong kì hạn 7 và 8 tháng sẽ nhận được mức lãi suất là 7,1%/năm; còn trong 9 đến 11 tháng sẽ hưởng mức lãi suất 7,2%/năm.

Khi khách hàng có nhu cầu gửi tiền ở các kì hạn dài hơn như 13, 18, 24 và 36 tháng, lãi suất mà ngân hàng trả cho các khoản tiền này là 7,6%/năm, lĩnh lãi cuối kì. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại DongA Bank.

Riêng các khoản tiền gửi không kì hạn hoặc tiền gửi thanh toán, ngân hàng áp dụng mức lãi suất bằng với tiết kiệm kì hạn dưới 1 tháng là 0,29%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 2/2020

Lãi suất Ngân hàng Đông Á cao nhất tháng 2/2020 là 7,6%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: DongA Bank

Xem thêm: Lãi suất Ngân hàng Đông Á cao nhất tháng 3/2020 là 7,6%/năm 

Ngoài hình thức tiết kiệm thường truyền thống, DongA Bank còn triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm khác như tiết kiệm silk+, tiết kiệm trường an, tiết kiệm ưu việt, ...

Ngọc Huyền