|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 3/2024 cao nhất 4,9%/năm

13:54 | 01/03/2024
Chia sẻ
Bước sang tháng mới, ngân hàng Agribank tiếp tục triển khai khung lãi suất cũ. Theo đó, 4,9%/năm tiếp tục là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại Agribank, áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 1/3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vẫn duy trì khung lãi suất tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân trong khoảng 1,7 - 4,9%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ. 

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 - 2 tháng, các tài khoản tiết kiệm sẽ được áp dụng lãi suất ngân hàng Agribank chung mức 1,7%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 2%/năm. 

Ngân hàng Agribank duy trì lãi suất huy động vốn cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng là 3%/năm. 

Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 18 tháng, lãi suất được áp dụng chung mức 4,8%/năm. 

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Agribank đang được ấn định cho kỳ hạn 24 tháng là 4,9%/năm - không đổi so với tháng trước. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc sử dụng tài khoản thanh toán sẽ được hưởng lãi suất thấp ở 0,2%/năm. 

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0.2%

1 Tháng

1.7%

2 Tháng

1.7%

3 Tháng

2.0%

4 Tháng

2.0%

5 Tháng

2.0%

6 Tháng

3.0%

7 Tháng

3.0%

8 Tháng

3.0%

9 Tháng

3.0%

10 Tháng

3.0%

11 Tháng

3.0%

12 Tháng

4.8%

13 Tháng

4.8%

15 Tháng

4.8%

18 Tháng

4.8%

24 Tháng

4.9%

Tiền gửi thanh toán

0.2%

Nguồn: Agribank.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Theo ghi nhận mới nhất, khung lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng được giữ nguyên trong khoảng 1,7 - 4,2%/năm, lãi cuối kỳ. 

Chi tiết, Agribank tiếp tục ấn định mức lãi suất 1,7%/năm cho các kỳ hạn gửi 1 - 2 tháng của khách hàng doanh nghiệp. 

Tại kỳ hạn 3 - 5 tháng, lãi suất tiền gửi ghi nhận được ở mức 2%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 6 - 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 3%/năm.

Mức lãi suất ưu đãi nhất được áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp là 4,2%/năm, tại các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Ngân hàng Agribank tiếp tục triển khai lãi suất 0,2%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn và các tài khoản thanh toán - không đổi so với tháng trước. 

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0.2%

1 Tháng

1.7%

2 Tháng

1.7%

3 Tháng

2.0%

4 Tháng

2.0%

5 Tháng

2.0%

6 Tháng

3.0%

7 Tháng

3.0%

8 Tháng

3.0%

9 Tháng

3.0%

10 Tháng

3.0%

11 Tháng

3.0%

12 Tháng

4.2%

13 Tháng

4.2%

15 Tháng

4.2%

18 Tháng

4.2%

24 Tháng

4.2%

Tiền gửi thanh toán

0.2%

Nguồn: Agribank.

Thanh Hạ