|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Kế hoạch tiết kiệm TSP (Thrift Savings Plan - TSP) là gì? Đặc điểm

23:19 | 27/03/2020
Chia sẻ
Kế hoạch tiết kiệm (tiếng Anh: Thrift Savings Plan - TSP) là một loại chương trình đầu tư hưu trí dành cho nhân viên liên bang của Mỹ và các thành viên của các Lực lượng đồng phục Mỹ, bao gồm cả Lực lượng dự bị.
Kế hoạch tiết kiệm (Thrift Savings Plan - TSP) là gì? Đặc điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Military

Kế hoạch tiết kiệm

Khái niệm

Kế hoạch tiết kiệm trong tiếng Anh là Thrift Savings Plan, viết tắt là TSP.

Kế hoạch tiết kiệm là một loại chương trình đầu tư hưu trí dành cho nhân viên liên bang của Mỹ và các thành viên của các Lực lượng đồng phục Mỹ, bao gồm cả Lực lượng dự bị.

TSP là một kế hoạch đóng góp xác định nhằm cung cấp cho nhân viên liên bang Mỹ nhiều lợi ích tương tự như cho người lao động trong lĩnh vực tư nhân. Nó gần giống với kế hoạch 401(k).

Cách thức hoạt động của kế hoạch tiết kiệm

Những lợi ích mà TSP mang lại có thể bao gồm việc đóng góp tiền lương tự động và khoản đóng góp đối ứng đại diện.

Người tham gia có thể chọn đóng hoãn thuế vào TSP truyền thống, điều đó có nghĩa là tiền chảy vào tài khoản sẽ không bị đánh thuế cho đến khi rút tiền.

Tuy nhiên, những người tham gia cũng có thể chọn đầu tư vào một Roth TSP. Tùy chọn này cho phép nhân viên đóng góp sau thuế vào kế hoạch của họ để họ không nợ thuế khi rút tiền sau khi nghỉ hưu.

Nhân viên mới làm việc cho liên bang Mỹ có thể chuyển tài sản của tài khoản 401 (K) và tài khoản hưu trí cá nhân (chèn link) vào TSP và ngược lại nếu họ chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tư nhân.

Những lựa chọn đầu tư của TSP

TSP cung cấp 6 lựa chọn quĩ để đầu tư. Các lựa chọn lần lượt là Quĩ đầu tư chứng khoán chính phủ (G), Quĩ đầu tư chỉ số thu nhập cố định (F), Quĩ đầu tư chỉ số chung (C), Quĩ đầu tư chỉ số chứng khoán vốn hóa nhỏ (S), Quĩ đầu tư chỉ số chứng khoán quốc tế (I), cũng như các quĩ vòng đời (L) cụ thể được thiết kế bao gồm một nhóm các chứng khoán được giữ trong mỗi quĩ riêng lẻ.

Các quĩ F, S, C và I trong TSP là các quĩ chỉ số hiện đang được quản lí bởi Công ty Ủy thác Thể chế BlackRock theo hợp đồng của Quĩ hưu trí tiết kiệm và đầu tư liên bang (FRTIB). Cơ quan chính phủ độc lập này điều hành TSP và hoạt động như một cơ quan ủy thác có trách nhiệm pháp lí để quản lí TSP một cách thận trọng và vì lợi ích tốt nhất của người tham gia và người thụ hưởng của họ.

Các quĩ chỉ số trong TSP được thiết kế để mô phỏng các đặc tính hoàn trả của chỉ số chuẩn tương ứng. Ví dụ, Quĩ C được đầu tư vào một quĩ chỉ số chứng khoán sao chép 500 chỉ số S&P, được tạo thành từ các cổ phiếu của 500 công ty từ lớn đến trung bình của Mỹ. Các quĩ L được đầu tư vào năm quĩ TSP riêng lẻ và phân bổ tài sản của họ dựa trên các mốc thời gian của nhà đầu tư cá nhân.

(theo Investopedia)

Hoàng Vy

Tổng Thư ký VASEP: Kỳ vọng cuối quý I/2023 thị trường hồi phục, ngành thủy sản sẽ sớm vượt qua khó khăn
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP nói về những khó khăn và nhận định triển vọng của ngành thủy sản năm tới.