Kiến thức Kinh tế

Hàng hóa thông thường (Normal Good) là gì?

19:12 | 28/01/2020

Chia sẻ

Hàng hóa thông thường (tiếng Anh: Normal Good) là một thuật ngữ kinh tế học chỉ những loại hàng hóa có cầu tăng khi thu nhập người tiêu dùng tăng, hoặc cầu giảm khi thu nhập giảm trong khi các yếu tố khác không đổi.
Hàng hóa thông thường (Normal Good) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa

Hàng hóa thông thường (Normal Good)

Định nghĩa

Hàng hóa thông thường trong tiếng Anh là Normal Good.

Hàng hóa thông thường là loại hàng hóa có cầu tăng khi thu nhập của người dân và sức mua tăng lên. Đối với hàng hóa thông thường, việc giảm giá tương đối của hàng hóa sẽ dẫn đến sự gia tăng về lượng cầu bởi vì giá thấp hơn có nghĩa là người tiêu dùng có nhiều sức mua hơn và có thể tăng mức tiêu thụ chung.

Hiểu theo cách đơn giản, hàng hóa thông thường là một thuật ngữ kinh tế học chỉ những loại hàng hóa có cầu tăng khi thu nhập người tiêu dùng tăng, hoặc cầu giảm khi thu nhập giảm trong khi các yếu tố khác không đổi.

Hàng hóa thông thường và độ co giãn của cầu theo thu nhập

- Hàng hóa thông thường có mối quan hệ co giãn giữa thu nhập và cầu đối với hàng hóa. Nói cách khác, những thay đổi về cầu và thu nhập có mối tương quan dương hoặc thay đổi cùng chiều.

Độ co giãn của cầu theo thu nhập (Income Elasticity of Demand) đo lường mức độ phản ứng của lượng cầu về một loại hàng hoá trước sự thay đổi của thu nhập trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Độ co giãn của cầu theo thu nhập được sử dụng để giải thích những thay đổi trong mô hình tiêu dùng xuất phát từ những thay đổi trong sức mua.

- Độ co giãn của cầu theo thu nhập có thể được tính bằng cách lấy phần trăm thay đổi về lượng cầu đối với hàng hóa, dịch vụ chia cho phần trăm thay đổi trong thu nhập. Hàng hóa thông thường có độ co giãn của cầu theo thu nhập dương, nhưng nhỏ hơn một.

Ví dụ

Nếu cầu về việt quất tăng 11% khi tổng thu nhập tăng 33%, thì quả việt quất được cho là có độ co giãn theo của cầu theo thu nhập là 0,33. Kết quả là, quả việt quất sẽ đủ điều kiện là hàng hóa thông thường. Các ví dụ khác về hàng hóa thông thường bao gồm các mặt hàng chủ lực như thực phẩm, quần áo và đồ gia dụng.

Các nhà kinh tế sử dụng độ co giãn của cầu theo thu nhập để xác định xem hàng hóa là mặt hàng cần thiết hay xa xỉ. Các công ty cũng phân tích độ co giãn của cầu theo thu nhập đối với các sản phẩm và dịch vụ của họ để giúp dự báo doanh số trong thời gian mở rộng kinh tế (dẫn đến thu nhập tăng) hoặc trong thời suy thoái kinh tế (dẫn đến thu nhập giảm).

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Thanh Tùng