|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán là gì?

09:50 | 18/12/2019
Chia sẻ
Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán là đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
Cục Quản lí, giám sát bảo hiểm

Hình minh họa (Nguồn: baochinhphu.vn)

Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán

Khái niệm

Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán trong tiếng Anh tạm dịch là: Department of Accounting and Auditing Regulations.

Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán là đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lí nhà nước đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán; 

Trực tiếp quản lí, giám sát việc chấp hành chuẩn mực kế toán, kiểm toán và các qui định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong phạm vi cả nước.

Cục Quản lí, Giám sát kế toán, kiểm toán có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để thực hiện dự án hỗ trợ kĩ thuật theo yêu cầu của nhà tài trợ và phù hợp với qui định của pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Quản lí, giám sát kế toán doanh nghiệp;

c) Phòng Quản lí, giám sát kế toán ngân hàng và các tổ chức tài chính;

d) Phòng Quản lí, giám sát kế toán nhà nước;

đ) Phòng Quản lí, giám sát kiểm toán.

Nhiệm vụ cụ thể của các Phòng/Văn phòng do Cục trưởng Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán qui định.

Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán làm việc theo tổ chức phòng kết hợp với chế độ chuyên viên. Đối với công việc thực hiện chế độ chuyên viên, Cục trưởng phân công nhiệm vụ cho công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Biên chế của Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Lãnh đạo Cục

Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Cục; quản lí cán bộ, công chức, tài sản được giao theo qui định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định số 185/QĐ-BTC Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lí, giám sát kế toán, kiểm toán)

Tuyết Nhi

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.