|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Australia và New Zealand đối với đồ uống Việt Nam

14:20 | 30/01/2021
Chia sẻ
Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với toàn bộ dòng thuế đồ uống của Việt Nam ngay khi CPTPP có hiệu lực.

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong CPTPP, Australia và New Zealand cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với toàn bộ dòng thuế đồ uống của Việt Nam ngay khi CPTPP có hiệu lực.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Trước CPTPP, giữa Việt Nam và Australia, New Zealand đã có một FTA chung, là Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia/New Zealand (AANZFTA). 

Trong AANZFTA, cả hai nước này cũng đã cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi AANZFTA có hiệu lực (năm 2010) đối với toàn bộ đồ uống từ Việt Nam.

Như vậy, đối với đồ uống, CPTPP không tạo thêm lợi thế về thuế quan nào mới tại thị trường Australia và New Zealand nhưng tạo thêm một lựa chọn về thuế quan ưu đãi cho các doanh nghiệp.