|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cơ sở vật chất kĩ thuật trong du lịch là gì? Vai trò

08:40 | 16/10/2019
Chia sẻ
Cơ sở vật chất kĩ thuật trong du lịch được hiểu là phương tiện vật chất kĩ thuật được huy động tham gia vào việc khai thác các tài nguyên du lịch.
Cơ sở vật chất kĩ thuật

Hình minh hoạ (Nguồn: hoteljob)

Cơ sở vật chất kĩ thuật trong du lịch 

Khái niệm

Cơ sở vật chất kĩ thuật trong du lịch được hiểu là phương tiện vật chất kĩ thuật được huy động tham gia vào việc khai thác các tài nguyên du lịch nhằm tạo ra và thực hiện các dịch vụ và hàng hóa thỏa mãn nhu cầu của du khách trong các chuyến hành trình của họ. 

Theo cách hiểu này, cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch bao gồm cả cơ sở vật chất kĩ thuật thuộc bản thân ngành du lịch và cơ sở vật chất kĩ thuật của các ngành khác cũng như của cả nền kinh tế quốc dân tham gia vào việc khai thác tiềm năng du lịch như hệ thống đường sá, cầu cống, bưu chính viễn thông, điện nước ... 

Những yếu tố này được gọi chung là yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng xã hội. Cơ sở hạ tầng xã hội được xem là những yếu tố đảm bảo điều kiện chung cho việc phát triển du lịch. Điều này cũng khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa du lịch với các ngành khác trong mối liên hệ ngành.

Theo nghĩa hẹp, cơ sở vật chất thuật du lịch được hiểu là toàn bộ các phương tiện vật chất thuật do các tổ chức du lịch tạo ra để khai thác các tiềm năng du lịch, tạo ra các sản phẩm dịch vụ và hàng hóa cung cấp và làm thỏa mãn nhu cầu của du khách. 

Chúng bao gồm hệ thống các khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển ... Đây chính là các yếu tố đặc trưng trong hệ thống cơ sở vật chất thuật của ngành du lịch. 

Nếu thiếu những yếu tố này thì nhu cầu của khách du lịch không được thỏa mãn. Do vậy, đây chính là yếu tố trực tiếp đối với việc đảm bảo điều kiện cho các dịch vụ du lịch được tạo ra và cung ứng cho du khách.

Vai trò của cơ sở vật chất kĩ thuật trong du lịch

Cơ sở vật chất thuật là một trong những yếu tố quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là yếu tố đảm bảo về điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện. 

Mỗi lĩnh vực sản xuất kinh doanh để có thể hoạt động đòi hỏi phải có một hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật tương ứng. Nói một cách khác, để có thể tiến hành khai thác được các tài nguyên du lịch phải tạo ra được hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật tương ứng. 

Hệ thống này vừa đảm bảo phù hợp với đặc trưng của dịch vụ du lịch, đồng thời phải phù hợp với đặc thù của tài nguyên du lịch tại đó. Một quốc gia, một doanh nghiệp muốn phát triển du lịch tốt phải có một hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật tốt. 

Do đó, có thể nói rằng, trình độ phát triển của cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch là điều kiện, đồng thời cũng là thể hiện trình độ phát triển du lịch của một đất nước.

Đặc điểm của cơ sở vật chất kĩ thuật trong du lịch

- Cơ sở vật chất thuật du lịch có mối quan hệ mật thiết với tài nguyên du lịch

Điều này thể hiện ở chỗ ở đâu có tài nguyên du lịch muốn khai thác được thì ở đó phải có cơ sở vật chất thuật du lịch. Ngược lại, không thể xây dựng hệ thống cơ sở vật chất thuật du lịch ở những nơi không có tài nguyên du lịch.

- Cơ sở vật chất thuật du lịch có tính đồng bộ trong xây dựng và sử dụng

Đặc điểm này xuất phát từ tính tổng hợp của nhu cầu du lịch gồm cả nhu cầu thiết yếu, nhu cầu đặc trưng và nhu cầu bổ sung. 

Khách du lịch luôn đòi hỏi phải được thoả mãn đồng thời tất cả những nhu cầu đó. Do vậy cần có sự đồng bộ các yếu tố về sở sở vật chất thuật du lịch.

- Thời gian hao mòn thành phần chính của hệ thống cơ sở vật chất -  thuật du lịch tương đối lâu. 

Đặc điểm này là do thành phần chính của cơ sở vật chất - thuật du lịch là các công trình kiến trúc kiên cố như các tòa nhà khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc khác.

- Một số thành phần của hệ thống cơ sở vật chất thuật du lịch được sử dụng không cân đối. 

Trong du lịch, do chịu ảnh hưởng của yếu tố thời vụ, một số vùng, điểm du lịch hoạt động có tính thời vụ, do vậy cơ sở vật chất - thuật chỉ được sử dụng vào một số thời điểm nhất định.

Yêu cầu đối với cơ sở vật chất kĩ thuật trong du lịch

- Mức độ tiện nghi

Do mục đích của du lịch thường là để tìm kiếm những ấn tượng, cảm giác khác lạ, khác với điều kiện cuộc sống hàng ngày. Do vậy, khách du lịch luôn muốn được sinh hoạt trong điều kiện tiện nghi, hiện đại và thuận tiện.

- Mức độ thẩm mĩ 

Mức độ thẩm mĩ trước hết được thể hiện ở khâu thiết kế, hình thức bên ngoài, các bố trí sắp đặt và màu sắc. 

Khi đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch phải quan tâm đến thiết kế đảm bảo hình dáng bên ngoài cũng nhu thiết kế tiện nghi hài hòa, hợp lí về màu sắc, vừa đảm bảo tính tiện dụng.

- Mức độ vệ sinh

Trong kinh doanh du lịch, vệ sinh của hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật luôn là một yêu cầu bắt buộc. Mức độ vệ sinh không có sự phân biệt giữa các loại hình du lịch hay loại hạng của chúng. 

Vấn đề vệ sinh không chỉ được đặt ra với các trang thiết bị thuộc cơ sở vật chất kĩ thuật mà còn phải đảm bảo cả với môi trường xung quanh.

- Mức độ an toàn

Nhu cầu an toàn đứng thứ hai trong thứ bậc nhu cầu của con người. Trong hành trình du lịch, du khách luôn mong muốn sự an toàn về cả tính mạng cũng như tài sản, tinh thần.

Một số loại hình cơ sở vật chất kĩ thuật cơ bản trong du lịch

Cơ sở lưu trú du lịch

Phương tiện vận chuyển khách du lịch

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình bồi dưỡng Nghiệp vụ cho Thuyết minh viên Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tổng cục Du lịch)

Diệu Nhi

Nên bỏ tiền vào tài sản đầu tư nào: Vàng, chứng khoán hay bất động sản?
Rót tiền vào đâu luôn là mối quan tâm thường trực của các nhà đầu tư. Việc quyết định đầu tư vàng, cổ phiếu hay bất động sản... phụ thuộc vào tình hình vĩ mô cùng những thông tin kinh tế, xã hội trong nước và thế giới. Tuy nhiên, không có công thức chung nào cho tất cả. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể điều chỉnh chiến lược phù hợp với bối cảnh kinh tế và khẩu vị của bản thân nhằm gia tăng lợi nhuận.