|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CII lại họp ĐHĐCĐ bất thành, có thể tổ chức quay số trúng thưởng để hấp dẫn cổ đông vào lần sau

09:56 | 24/04/2024
Chia sẻ
Tổng Giám đốc CII trải lòng, để tổ chức đại hội thành công là rất khó, chi phí tốn kém kinh khủng, riêng tiền gửi thư mời cổ đông lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi lần đại hội. Lần tới, có thể CII sẽ tổ chức quay số trúng thưởng để hấp dẫn cổ đông hơn.

 Ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII tại ĐHĐCĐ thường niên. (Ảnh: Minh Hằng).

Ngày 24/4, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Tuy nhiên tính tại 8h45 phút, đại hội có 134 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 117 triệu cổ phần, chiếm 37% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không đủ điều kiện tiến hành.

Tại đại hội, trả lời câu hỏi của cổ đông khi vì sao đại hội nhiều lần bất thành, ông Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc CII thành thật: "Thực sự tổ chức thành công đại hội là rất khó".

Công ty phải thông báo cho cổ đông ít nhất 20 ngày, sau đó gửi tài liệu trước 21 ngày diễn ra đại hội, tiếp đến là chốt ngày tổ chức. Việc kéo dài thời gian dẫn đến tình huống cổ đông có thể sẽ bán cổ phiếu trước ngày chốt danh sách, và không còn là cổ đông nữa, dẫn đến họ không tham dự đại hội. Hiện tại số cổ đông nắm giữ cổ phiếu CII là 41.000 người, hôm nay chỉ có 134 cổ đông, ông Bình bày tỏ.

Ông Bình cũng trải lòng thêm: "Riêng tiền gửi thư mời cổ đông lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi lần đại hội, chi phí tốn kém kinh khủng". Lần đại hội tới, có thể CII sẽ tổ chức quay số trúng thưởng, giá trị vài trăm triệu đồng để hấp dẫn cổ đông hơn.

Năm 2024, CII đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.194 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) kỳ vọng 430 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thực hiện năm ngoái.

Về định hướng kinh doanh, đối với lĩnh vực hạ tầng cầu đường, CII cho biết kế hoạch doanh thu từ thu phí cho năm 2024 dự kiến 2.441 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tăng chủ yếu do tăng giá vé thu phí của dự án mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Ninh Thuận và Cầu Cổ Chiên; hợp nhất doanh thu của dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ đầu năm.

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh công tác nghiên cứu các dự án hạ tầng giao thông mới, đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết 98 được ban hành giúp tạo cơ chế đặc thù cho riêng các dự án PPP tại TP HCM.

Đối với lĩnh vực bất động sản, CII tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh, cho thuê văn phòng và các diện tích thương mại; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các dự án.

Về tài chính, CII tập trung thanh toán các khoản vay đến hạn và trước hạn để tiết giảm chi phí lãi vay. Nhu cầu góp thêm vốn chủ sở hữu vào các dự án đang triển khai sẽ không còn nhiều như giai đoạn trước, vì vậy dẫn đến việc công ty sẽ có thặng dư nguồn vốn lớn, là cơ sở để công ty có thể nhanh chóng hoàn trả toàn bộ các khoản nợ tài chính tại công ty mẹ.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức tiền mặt năm 2023 là 16% và cổ tức tiền mặt năm 2024 tiếp tục là 16%.

Minh Hằng