|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chi tiết lãi suất ngân hàng Nam A Bank trong tháng 10/2023

13:46 | 03/10/2023
Chia sẻ
So với tháng trước, lãi suất dành cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 - 36 tháng, tại Nam A Bank hiện dao động trong khoảng 4,65 - 6,5%/năm. Theo ghi nhận, lãi suất giảm 0,1 - 1,1 điểm % trong tháng mới này.

Lãi suất tiền gửi VND của ngân hàng Nam A Bank

Qua khảo sát mới nhất, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm đối với các phương thức lĩnh lãi so với tháng trước đó. 

Theo đó, khách hàng lựa chọn gửi tiền với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ nhận biểu lãi suất 4,64 - 6,5%/năm, được áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Ảnh: Nam A Bank

Cụ thể, các kỳ hạn 1 -  5 tháng có mức lãi suất ngân hàng không đổi là 4,65%/năm. Sau khi giảm 1 và 1,1 điểm %, lãi suất dành cho các kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng lần lượt là 5,4%/năm và 5,7%/năm. 

Ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 8 - 11 tháng xuống 0,9 điểm %, cùng về mức 5,7%/năm.

Khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 12, 13 tháng với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng được áp dụng cùng mức lãi suất kỳ hạn 14 tháng. Theo đó, kỳ hạn 14 tháng hiện đang ghi nhận lãi suất 6,1%/năm, giảm 0,7 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất huy động tiết kiệm thông thường kỳ hạn 13 tháng lãi cuối kỳ và kỳ hạn 24 tháng lãi cuối kỳ được dùng làm cơ sở để xác định lãi suất vay cho kỳ điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nam Á (được quy định trong các Giấy nhận nợ của các khoản vay trước ngày 02/11/2020) được áp dụng như sau: Tùy thuộc vào thời gian vay của từng khoản vay đã được ký kết trên Giấy nhận nợ để áp dụng mức lãi suất cơ sở do Ngân hàng Nam Á ban hành trong từng thời kỳ.

Từ kỳ hạn 15 tháng đến 35 tháng, lãi suất ngân hàng Nam A Bank được niêm yết ở mức 6,5%/năm sau khi giảm nhẹ 0,1 điểm % trong tháng này. Trường hợp lựa chọn gửi tiền kỳ hạn 24 tháng với số tiền gửi dưới 500 tỷ đồng, khách hàng sẽ hưởng mức lãi suất cùng kỳ hạn 23 tháng - 6,5%/năm.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn 36 tháng với khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng có cùng lãi suất tại kỳ hạn 35 tháng. Đối với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, lãi suất là 7,10%/năm và được phê duyệt của Tổng Giám đốc.

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, ngân hàng vẫn giữ nguyên mức lãi suất 0,5%/năm, chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại các phương thức lĩnh lãi khác, ngân hàng triển khai với mức lãi suất hấp dẫn dành cho khách hàng nào có nhu cầu như sau: 

- Lãi hàng tháng với lãi suất là 4,62 - 6,26%/năm

- Lãi đầu kỳ với lãi suất là 4,56 - 6,01%/năm 

- Lãi hàng quý với lãi suất là 5,36 - 6,29%/năm 

- Lãi 6 tháng/lần với lãi suất là 6 - 6,29%/năm

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

Lãi hàng tháng

Lãi đầu kỳ

Lãi hàng quý

Lãi 6 tháng/lần

KKH

0,5

-

-

-

-

1 tuần

(Từ 7 - 13 ngày)

0,5

-

-

-

-

2 tuần

(Từ 14 - 20 ngày)

0,5

-

-

-

-

3 tuần

(Từ 21 - 29 ngày)

0,5

-

-

-

-

1 tháng

(Từ 30 - 59 ngày)

4,65

-

4,63

-

-

2 tháng

(Từ 60 - 89 ngày)

4,65

4,64

4,61

-

-

3 tháng

(Từ 90 - 119 ngày)

4,65

4,63

4,59

-

-

4 tháng

(Từ 120 - 149 ngày)

4,65

4,62

4,57

-

-

5 tháng

(Từ 150 - 179 ngày)

4,65

 

4,56

-

-

6 tháng

5,4

5,34

5,25

5,36

-

7 tháng

5,7

5,62

5,51

-

-

8 tháng

5,7

5,6

5,49

-

-

9 tháng

5,7

5,59

5,46

5,62

-

10 tháng

5,7

5,58

5,44

-

-

11 tháng

5,7

5,56

5,41

-

-

12 tháng (**)

-

5,93

5,74

5,96

6

13 tháng (**)

-

5,92

5,72

-

-

14 tháng

6,1

5,9

5,69

-

-

15 tháng

6,5

6,26

6,01

6,29

-

16 tháng

6,5

6,24

5,98

-

-

17 tháng

6,5

6,23

5,95

-

-

18 tháng

6,5

6,21

5,92

6,25

6,29

19 tháng

6,5

6,2

5,89

-

-

20 tháng

6,5

6,18

5,86

-

-

21 tháng

6,5

6,17

5,83

6,2

-

22 tháng

6,5

6,15

5,8

-

-

23 tháng

6,5

6,14

5,77

-

-

24 tháng (***)

-

6,12

5,75

6,15

6,2

25 tháng

6,5

6,11

5,72

-

-

26 tháng

6,5

6,09

5,69

-

-

27 tháng

6,5

6,08

5,67

6,11

-

28 tháng

6,5

6,06

5,64

-

-

29 tháng

6,5

6,05

5,61

-

-

30 tháng

6,5

6,03

5,59

6,06

6,11

31 tháng

6,5

6,02

5,56

-

-

32 tháng

6,5

6

5,53

-

-

33 tháng

6,5

5,99

5,51

6,02

 

34 tháng

6,5

5,98

5,48

-

-

35 tháng

6,5

5,96

5,46

-

-

36 tháng(****)

-

5,95

5,43

5,98

6,02

Nguồn: Nam A Bank

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của ngân hàng Nam A Bank

Hiện tại, lãi suất dành cho các khoản tiền gửi trực tuyến hiện đang dao động trong khoảng 4,65 - 6,7%/năm, giảm 0,2 - 1,2 điểm % so với tháng trước, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng. 

Trong đó, kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng đang có mức lãi suất cao nhất là 6,7%/năm, cùng giảm 0,2 điểm %. Thấp hơn là các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 14 tháng lãi suất cùng mức 6,3%/năm. 

Tại các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần, lãi suất tiền gửi trực tuyến hiện đang ở mức 0,5%/năm trong lần cập nhật mới nhất, chỉ được áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Lãi cuối kỳ

01 tuần

0,5

02 tuần

0,5

03 tuần

0,5

01 tháng

4,65

02 tháng

4,65

03 tháng

4,65

04 tháng

4,65

05 tháng

4,65

06 tháng

5,6

07 tháng

5,9

08 tháng

5,9

09 tháng

5,9

10 tháng

5,9

11 tháng

5,9

12 tháng

6,3

13 tháng

6,3

14 tháng

6,3

15 tháng

6,7

16 tháng

6,7

17 tháng

6,7

18 tháng

6,7

24 tháng

6,7

36 tháng

6,7

Nguồn: Nam A Bank

Thư Nguyễn