Doanh nghiệp

Chi phí 'ăn mòn' lợi nhuận gộp, quý III Dược Bến Tre sống nhờ lợi nhuận khác

19:42 | 12/10/2017

Chia sẻ

Các chi phí gia tăng làm lợi nhuận thuần của Dược Bến Tre âm gần 900 triệu đồng, nhưng nhờ khoản lợi nhuận khác 11 tỷ đồng nên Công ty vẫn ghi nhận lãi 8 tỷ đồng quý III.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Mã: DBT) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017 chưa kiểm toán.

Trong kỳ, Dược Bến Tre ghi nhận 173 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định ở mức 25%, tương đương quý III/2016.

Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng ăn mòn lợi nhuận gộp của Công ty làm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III âm gần 900 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 5,4 tỷ đồng. Các khoản chi phí đều không được thuyết minh chi tiết.

Nhờ khoản lợi nhuận khác tăng đột biến gần 37 lần lên 11 tỷ đồng nên kết thúc quý III Dược Bến Tre vẫn ghi nhận lãi 8 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận khác không được thuyết minh trong báo cáo tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận 517 tỷ đồng doanh thu thuần, 20 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 25% và 19% cùng kỳ năm 2016. Theo kế hoạch, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận năm.

chi phi an mon het loi nhuan gop duoc ben tre lai 8 ty dong quy iii nho loi nhuan khac
Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2017Báo cáo tài chính của công ty

Theo Báo cáo tài chính của Công ty, tại ngày 30/9 Dược Bến Tre có 371 tỷ đồng nợ phải trả, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 2,17 lần. Nợ phải trả của Công ty tăng 13% so với đầu năm, trong đó chiếm phần lớn là nợ ngân hàng ngắn hạn với gần 212 tỷ đồng (lãi suất 5,3%/năm).

chi phi an mon het loi nhuan gop duoc ben tre lai 8 ty dong quy iii nho loi nhuan khac Cơ khí Ngân hàng thoái gần 50% vốn Dược Bến Tre, ai là cổ đông lớn nhất?

Trong thời gian Cơ khí Ngân hàng bán gần 6,14 triệu cổ phiếu Dược Bến Tre thì Công ty Thiết bị Ngân hàng Tiên Phong ...

Hoàng Kiều