|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 6/2022

11:12 | 02/06/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng 6, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng VietinBank vẫn được duy trì ổn định trong khoảng 3,1% - 5,6%/năm đối với khách hàng cá nhân và 3% - 4,9%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) trong tháng này vẫn tiếp tục triển khai biểu lãi suất huy động vốn đã được công bố nhiều tháng trước.

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Lãi suất ngân hàng áp dụng với tiền gửi VND của khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 3,1% - 5,6%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng và trên 36 tháng. Trong đó khoản tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết lãi suất cùng mức 3,1%/năm. Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm ấn định ở mức 3,4%/năm.

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm từ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được nhận lãi là 4%/năm. Trong khi đó nếu gửi trong thời gian dài từ 12 tháng trở lên, lãi suất mà VietinBank đang áp dụng là 5,6%/năm. Có thể thấy đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất được tại ngân hàng VietinBank triển khai trong nhiều tháng gần đây.

Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng trong thời gian dưới 1 tháng sẽ được nhận lãi thấp ở mức 0,2%/năm. Lãi suất không kỳ hạn được ấn định là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 6/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

USD

EUR

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0,1

0

0

0,2

0

0

Dưới 1 tháng

0,2

0

-

0,2

0

-

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

0

0,10

3

0

0,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

12 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Nguồn: VietinBank.

Cũng trong tháng 6, lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng để huy động vốn từ khách hàng tổ chức/doanh nghiệp cũng được duy trì không đổi. Các khoản tiền gửi VND có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng được áp dụng lãi suất từ 3% - 4,9%/năm.

Cụ thể khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng cùng nhận lãi suất 3%/năm. Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng ngân hàng áp dụng lãi suất là 3,3%/năm. Với thời hạn gửi từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, VietinBank huy động vốn với lãi suất 3,7%/năm.

Khách hàng doanh nghiệp có thể được nhận lãi suất cao nhất tại VietinBank là 4,9%/năm nếu đăng ký gửi tiền với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

Trường hợp thời gian gửi ngắn dưới 1 tháng, mức lãi suất ngân hàng áp dụng là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp cũng được ghi nhận là 0,2%/năm.

Đối với tiền gửi là ngoại tệ, ngân hàng VietinBank áp dụng lãi suất giống nhau đối với cả hai đối tượng khách hàng. Trong đó tiền gửi bằng đô la Mỹ (USD) có lãi suất là 0%/năm. Các khoản tiết kiệm bằng euro (EUR) sẽ được nhận lãi suất từ 0,1% đến 0,2%/năm tại tùy từng kỳ hạn theo quy định của ngân hàng.

 

Ngọc Mai