|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng MSB cập nhật mới nhất tháng 6/2022

11:42 | 06/06/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng 6, lãi suất ngân hàng MSB vẫn được duy trì không đổi. Mức lãi suất cao nhất mà khách hàng có thể được nhận là 7%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tiếp tục được triển khai như cũ, không có thêm điều chỉnh mới trong tháng này.

Theo đó, lãi suất cao nhất mà khách hàng có thể nhận được khi gửi tiết kiệm tại quầy dao động trong khoảng từ 3%/năm đến 7%/năm, áp dụng với thời hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Trong đó, khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được MSB triển khai với lãi suất lần lượt là 3%/năm và 3,5%/năm. Tiếp đó ngân hàng ấn định lãi suất tiết kiệm là 3,8%/năm đối với khoản tiền gửi trong thời hạn từ 3 đến 5 tháng.

Lãi suất ngân hàng MSB đang triển khai với khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng ghi nhận ở mức 5%/năm. Trong khi đó mức lãi suất 5,3%/năm đang được áp dụng cho các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng.

Đối với các kỳ hạn phổ biến như 1 năm (12 tháng), 2 năm (24 tháng), 3 năm (36 tháng), lãi suất ngân hàng đang niêm yết chung ở mức 5,6%/năm. Cùng với đó hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng cũng được áp dụng lãi suất 5,6%/năm khi gửi tiết kiệm.

Đáng chú ý, với các sổ tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên tham gia mở mới hoặc mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn tại kỳ hạn 12 tháng hoặc 13 tháng sẽ được áp dụng lãi suất lên đến 7%/năm. Đây là mức lãi cao nhất được áp dụng tại MSB mà khách hàng có thể được nhận khi tham gia gửi tiết kiệm.

Biểu lãi suất ngân hàng MSB niêm yết với các gói tiền gửi tiết kiệm

Đơn vị tính

Lãi suất cao nhất

Măng non *

Ong vàng (*)

Trả lãi ngay

Hợp đồng tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Gửi tại quầy

Gửi trực tuyến

Rút trước hạn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01 tháng

3

3,5

 

 

 

2,85

3,35

3

 

 

02 tháng

3,5

3,5

 

 

 

2,95

3,45

3

2,95

3,45

03 tháng

3,8

4

3,5

3,5

3,5

3,45

3,75

3,5

3,45

3,75

04 tháng

3,8

3,8

3,5

3,5

3,5

3,45

3,75

3,5

3,45

3,75

05 tháng

3,8

3,8

3,5

3,5

3,5

3,45

3,75

3,5

3,45

3,75

06 tháng

5

5,8

4,8

4,8

4,8

4,75

5,25

4,95

4,9

5,4

07 tháng

5

5,6

4,8

4,8

4,8

4,75

5,25

4,95

4,9

5,4

08 tháng

5

5,6

4,8

4,8

4,8

4,75

5,25

4,95

4,9

5,4

09 tháng

5

5,6

4,8

4,8

4,8

4,75

5,25

4,95

4,9

5,4

10 tháng

5,3

5,9

5,15

5,15

5,15

5,2

5,7

5,25

5,2

5,7

11 tháng

5,3

5,9

5,15

5,15

5,15

5,2

5,7

5,25

5,2

5,7

12 tháng

5,6

6,2

5,3

5,3

5,3

5,2

5,7

5,45

5,3

5,8

13 tháng

5,6

6,2

5,3

5,3

5,3

5,2

5,7

5,45

5,3

5,8

15 tháng

5,6

6,2

5,4

5,4

5,4

5,2

5,7

5,45

5,3

5,8

18 tháng

5,6

6,2

5,4

5,4

5,4

5,2

5,7

5,45

5,3

5,8

24 tháng

5,6

6,2

5,4

5,4

5,4

5,2

5,7

5,45

5,3

5,8

36 tháng

5,6

6,2

5,4

5,4

5,4

5,2

5,7

5,45

5,3

5,8

Nguồn: MSB.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, biểu lãi suất tiền gửi nhìn chung vẫn giữ nguyên như ghi nhận vào tháng trước. Theo đó tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, khách hàng sẽ được nhận lãi trong khoảng từ 3,5%/năm đến 7%/năm tại MSB. 

Khi gửi tiền ngân hàng qua hình thức online, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn so với gửi tại quầy ở đa số kỳ hạn. Mức chênh lãi suất thấp nhất là 0,2 điểm % và mức chênh cao nhất lên đến 0,8 điểm %.

Riêng với các khoản tiền gửi online từ 500 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, ngân hàng MSB áp dụng lãi suất bằng với lãi suất tại quầy, cụ thể là 7%/năm.

Bên cạnh đó, MSB cũng đang triển khai một số sản phẩm huy động vốn khác như: Tiết kiệm Ong vàng, Tiết kiệm măng non, Tiết kiệm trả lãi ngay, Tiết kiệm định kỳ sinh lời, Chứng chỉ tiền gửi…

Khách hàng lưu ý tại MSB, khi có nhu cầu rút khoản tiết kiệm trước hạn, lãi suất ngân hàng áp dụng cùng mức 0%/năm cho tất cả các sản phẩm tiết kiệm.

Ngọc Mai