|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

baht Thái Lan

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/6: Xu hướng giảm ghi nhận ở nhiều ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/6: Xu hướng giảm ghi nhận ở nhiều ngân hàng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ đều có tỷ giá thay đổi theo chiều hướng giảm ở hầu hết các ngân hàng.
Tài chính -09:42 | 29/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/6: Đô la Úc, yen Nhật giảm đồng loạt

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/6: Đô la Úc, yen Nhật giảm đồng loạt

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, bảng Anh và yen Nhật tăng đồng loạt trong khi bảng Anh giảm ở các chiều giao dịch. Ngoài ra, won Hàn Quốc và nhân dân tệ biến động trái chiều tại các ngân hàng.
Tài chính -09:51 | 28/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/6: Won Hàn Quốc, yen Nhật tăng ở hai chiều giao dịch

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/6: Won Hàn Quốc, yen Nhật tăng ở hai chiều giao dịch

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, won Hàn Quốc, đô la Úc ghi nhận xu hướng tăng chiếm đa số tại các chiều giao dịch. Trong khi đó, bảng Anh và nhân dân tệ giảm tại phần lớn ngân hàng.
Tài chính -09:48 | 27/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6: Nhiều ngoại tệ biến động trái chiều

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6: Nhiều ngoại tệ biến động trái chiều

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh, won Hàn Quốc và nhân dân tệ ghi nhận mức tỷ giá mua vào và bán ra biến động không đồng nhất tại các ngân hàng.
Tài chính -09:41 | 26/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/6: Giảm tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/6: Giảm tại nhiều ngân hàng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh và won Hàn Quốc giảm tỷ giá ở hầu hết các chiều giao dịch. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ giữ ổn định tỷ giá tại nhiều ngân hàng.
Tài chính -09:31 | 24/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/6: Won Hàn Quốc, yen Nhật giảm ở hầu hết ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/6: Won Hàn Quốc, yen Nhật giảm ở hầu hết ngân hàng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, không những won Hàn Quốc và yen Nhật mà còn bảng Anh và đô la Úc cũng được điều chỉnh giảm ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, xu hướng tăng chiếm đa số tại các ngân hàng đối với đồng nhân dân tệ.
Tài chính -09:40 | 23/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/6: Bảng Anh, nhân dân tệ tăng giảm trái chiều

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/6: Bảng Anh, nhân dân tệ tăng giảm trái chiều

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, các đồng ngoại tệ gồm bảng Anh và nhân dân tệ được điều chỉnh trái chiều ở hai chiều mua - bán. Trong khi đó, tỷ giá yen giảm còn tỷ giá won Hàn Quốc và đô la Úc tăng tại nhiều các ngân hàng.
Tài chính -09:37 | 22/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/6: Nhiều đồng ngoại tệ giảm trong phiên giữa tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/6: Nhiều đồng ngoại tệ giảm trong phiên giữa tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, bảng Anh, đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ điều chỉnh tỷ giá giảm ở hai chiều giao dịch. Riêng tỷ giá yên Nhật tăng đồng loạt tại các ngân hàng.
Tài chính -09:44 | 21/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/6: Xu hướng giảm chiếm đa số ở chiều mua và bán

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/6: Xu hướng giảm chiếm đa số ở chiều mua và bán

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, các đồng bảng Anh, đô la Úc và yen Nhật đồng loạt giảm tỷ giá mua, bán. Đối với won và nhân dân tệ, tỷ giá tăng - giảm trái chiều tại các ngân hàng.
Tài chính -09:39 | 20/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/6: Các ngân hàng khảo sát điều chỉnh không đồng nhất

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/6: Các ngân hàng khảo sát điều chỉnh không đồng nhất

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, tỷ giá các đồng ngoại tệ gồm yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh và nhân dân tệ được các ngân hàng điều chỉnh trái chiều ở các chiều giao dịch.
Tài chính -09:35 | 19/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/6: Biến động trái chiều

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/6: Biến động trái chiều

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc và bảng Anh ghi nhận tỷ giá tăng - giảm khác nhau tại nhiều ngân hàng. Bên cạnh đó, tỷ giá won Hàn Quốc và nhân dân tệ biến động không đồng nhất ở các chiều giao dịch.
Tài chính -09:37 | 17/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/6: Yen Nhật, đô la Úc tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/6: Yen Nhật, đô la Úc tăng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, ngoài tỷ giá yen Nhật, đô la Úc ghi nhận tăng tại đa số ngân hàng. Tương tự, tỷ giá bảng Anh, won Hàn Quốc và nhân dân tệ cũng thay đổi theo chiều hướng tăng ở nhiều ngân hàng.
Tài chính -09:35 | 16/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/6: Biến động trái chiều tại các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/6: Biến động trái chiều tại các ngân hàng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, các đồng ngoại tệ được điều chỉnh không đồng nhất tại các ngân hàng. Trong đó, tỷ giá yen Nhật giảm đồng loạt trong khi tỷ giá bảng Anh đều tăng ở các chiều giao dịch.
Tài chính -09:42 | 15/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/6: Won Hàn Quốc, bảng Anh, đô la Úc tăng ngày giữa tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/6: Won Hàn Quốc, bảng Anh, đô la Úc tăng ngày giữa tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, tỷ giá Won Hàn Quốc, bảng Anh, đô la Úc được điều chỉnh tăng tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, các đồng ngoại tệ yen Nhật, nhân dân tệ đảo chiều giảm ở hầu hết các chiều mua, bán.
Tài chính -09:50 | 14/06/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/6: Won Hàn Quốc, đô la Úc tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/6: Won Hàn Quốc, đô la Úc tăng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, tỷ giá Won Hàn Quốc và đô la Úc ghi nhận tăng ở các chiều giao dịch. Trong khi đó, tỷ giá yen Nhật, bảng Anh và nhân dân tệ được điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua.
Tài chính -09:39 | 13/06/2023
Vì sao chủ đề nâng hạng được nhiều bộ ngành, tập đoàn đề cập tại sự kiện có Thủ tướng tham dự sáng nay?
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, câu chuyện nâng hạng thị trường là chủ đề nóng được nhiều đại diện của bộ ngành, doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường đề cập đến.