|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

baht Thái Lan

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8: Yen Nhật giảm, đô la Úc tăng đồng loạt

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/8: Yen Nhật giảm, đô la Úc tăng đồng loạt

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, bảng Anh, won Hàn Quốc và nhân dân tệ giảm tại nhiều ngân hàng so với hôm qua. Trong khi đó, đô la Úc điều chỉnh tăng ở các chiều giao dịch mua và bán.
Tài chính -09:30 | 01/08/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/7: Đô la Úc, won Hàn Quốc tăng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/7: Đô la Úc, won Hàn Quốc tăng trong phiên đầu tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, bảng Anh, đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ ghi nhận tăng tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, yen Nhật biến động không đồng nhất so với phiên giao dịch hôm thứ Bảy.
Tài chính -09:47 | 31/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/7: Bảng Anh, won Hàn Quốc biến động trái chiều

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/7: Bảng Anh, won Hàn Quốc biến động trái chiều

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ được các ngân hàng điều chỉnh không đồng nhất tại các chiều giao dịch mua - bán.
Tài chính -09:26 | 29/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/7: Đồng loạt tăng trong phiên giữa tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/7: Đồng loạt tăng trong phiên giữa tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ được các ngân hàng điều chỉnh không đồng nhất so với phiên giao dịch ngày thứ Năm hôm qua.
Tài chính -09:06 | 28/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/7: Tăng tại hầu hết ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/7: Tăng tại hầu hết ngân hàng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật và bảng Anh đồng loạt tăng so với hôm qua. Đối với đồng đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ ghi nhận tăng tại nhiều ngân hàng.
Tài chính -15:42 | 27/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/7: Đồng loạt tăng trong phiên giữa tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/7: Đồng loạt tăng trong phiên giữa tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh, won Hàn Quốc và nhân dân tệ đều ghi nhận tăng tại hầu hết ngân hàng so với phiên giao dịch hôm qua.
Tài chính -14:43 | 26/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/7: Yen Nhật tăng, bảng Anh giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/7: Yen Nhật tăng, bảng Anh giảm

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, won Hàn Quốc và nhân dân tệ ghi nhận tại các chiều giao dịch. Trong khi đó, tỷ giá bảng Anh giảm tại 8 ngân hàng.
Tài chính -09:36 | 25/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/7: Biến động trái chiều trong phiên đầu tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/7: Biến động trái chiều trong phiên đầu tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh, nhân dân tệ và won Hàn Quốc cùng ghi nhận tăng giảm trái chiều tại 8 ngân hàng khảo sát so với thứ Bảy tuần trước.
Tài chính -09:34 | 24/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/7: Giảm ngày thứ 6 liên tiếp ở nhiều ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/7: Giảm ngày thứ 6 liên tiếp ở nhiều ngân hàng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh và won Hàn Quốc tiếp tục giảm tại nhiều ngân hàng. Riêng đồng nhân dân tệ ghi nhận tăng trong một vài ngày qua.
Tài chính -09:32 | 22/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/7: Tiếp tục giảm ở chiều mua, bán

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/7: Tiếp tục giảm ở chiều mua, bán

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh và won Hàn Quốc ghi nhận giảm liên tục tại các ngân hàng. Trong khi đó, tỷ giá nhân dân tệ tăng so với phiên giao dịch hôm qua.
Tài chính -09:40 | 21/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/7: Giảm liên tục trong nhiều ngày

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/7: Giảm liên tục trong nhiều ngày

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc và nhân dân tệ đều giảm tại hầu hết các ngân hàng. Riêng won Hàn Quốc và bảng Anh ghi nhận tỷ giá biến động trái chiều so với phiên giữa tuần.
Tài chính -09:49 | 20/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/7: Xu hướng giảm chiếm đa số

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/7: Xu hướng giảm chiếm đa số

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh và won Hàn Quốc giảm tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, đồng nhân dân tệ biến động không đồng nhất ở chiều mua - bán.
Tài chính -09:25 | 19/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/7: Tiếp tục giảm tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/7: Tiếp tục giảm tại nhiều ngân hàng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh và nhân dân tệ giảm tại hầu hết các ngân hàng. Ngược lại, won Hàn Quốc tăng ở đa số các chiều giao dịch so với hôm qua.
Tài chính -09:27 | 18/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/7: Đô la Úc, bảng Anh giảm phần lớn

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/7: Đô la Úc, bảng Anh giảm phần lớn

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, bảng Anh, yen Nhật, đô la Úc và nhân dân tệ ghi nhận giảm tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, won Hàn Quốc được điều chỉnh tăng phần lớn ở các chiều giao dịch.
Tài chính -09:46 | 17/07/2023
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/7: Giảm trở lại sau nhiều ngày tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/7: Giảm trở lại sau nhiều ngày tăng

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, bảng Anh, yen Nhật và đô la Úc đều giảm tại nhiều ngân hàng khảo sát. Trong khi đó, nhân dân tệ và won Hàn Quốc ghi nhận biến động trái chiều tại các chiều giao dịch.
Tài chính -09:35 | 15/07/2023