|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả

07:51 | 13/10/2020
Chia sẻ
Trong AIFTA, đối với Việt Nam, việc xóa bỏ thuế quan với mặt hàng rau quả sẽ được hoàn thành từ ngày 31/12/2021.

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) được kí kết ngày 8/10/2003. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Hàng hóa (có hiệu lực 1/1/2010), Hiệp định về Dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) và Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 1/7/2015) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả từ phía Việt Nam

Trong AIFTA, Việt Nam cam kết loại bỏ phần lớn các dòng thuế của mặt hàng rau quả cho các đối tác theo lộ trình 8 năm, còn lại theo lộ trình 12 năm.

Việc xóa bỏ thuế quan với mặt hàng rau quả sẽ được hoàn thành từ ngày 31/12/2021.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng rau quả theo AIFTA

Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả từ phía Ấn Độ

Trong AIFTA, đối với các sản phẩm rau quả thuộc Chương 64, Ấn Độ không cam kết xóa bỏ thuế quan mà chỉ giảm xuống 5% (trừ ba dòng thuế cam kết loại bỏ hoàn toàn và hai dòng thuế vẫn đang thảo luận), với lộ trình giảm thuế hoàn tất vào 31/12/2016.

Vì vậy, từ thời điểm 2016 thuế quan của Ấn Độ trong AIFTA đối với nhóm sản phẩm này thống nhất là 5% trừ 5 trường hợp đặc biệt nêu trên.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Ấn Độ áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam theo AIFTA