|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

AIFTA

AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may

AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng dệt may

Trong AIFTA, Ấn Độ cam kết xóa bỏ trên 60% số dòng thuế với mặt hàng dệt may cho các đối tác ASEAN theo lộ trình 9 năm hoặc lộ trình 12 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. Trong khi đó, mức cam kết của Việt Nam đối với dệt may Ấn Độ rất hạn chế.
Hàng hóa -15:13 | 26/02/2021
AIFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng dệt may

AIFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng dệt may

Tương tự như các Hiệp định mà Việt Nam ký trong thời gian đầu, AIFTA yêu cầu thông báo cụ thể mẫu con dấu và mẫu chữ ký của từng cán bộ cấp C/O.
Hàng hóa -14:47 | 24/02/2021
AIFTA: Quy tắc xuất xứ đối với mặt hàng dệt may

AIFTA: Quy tắc xuất xứ đối với mặt hàng dệt may

Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) đối với hàng hóa nói chung, trong đó của sản phẩm dệt may, được cụ thể hóa tại Thông tư 15/2010/TT-BCT.
Hàng hóa -19:00 | 22/02/2021
AIFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AIFTA: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AIFTA áp dụng qui trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, nghĩa là cấp C/O thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước qui định.
Hàng hóa -18:04 | 28/10/2020
AIFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

AIFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng giày dép

Qui tắc xuất xứ của Hiệp định AIFTA đối với hàng hóa nói chung, trong đó của sản phẩm giày dép, được cụ thể hóa tại Thông tư 15/2010/TT-BCT.
Hàng hóa -16:53 | 28/10/2020
AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép

AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép

Trong AIFTA, Việt Nam hoàn tất việc loại bỏ thuế hoàn toàn vào năm 2019.
Hàng hóa -06:04 | 28/10/2020
AIFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng rau quả

AIFTA: Qui tắc xuất xứ đối với mặt hàng rau quả

Qui tắc xuất xứ của Hiệp định AIFTA đối với hàng hóa nói chung, trong đó của sản phẩm rau quả, được cụ thể hóa tại Thông tư 15/2010/TT-BCT.
Hàng hóa -10:34 | 13/10/2020
AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả

AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả

Trong AIFTA, đối với Việt Nam, việc xóa bỏ thuế quan với mặt hàng rau quả sẽ được hoàn thành từ ngày 31/12/2021.
Hàng hóa -07:51 | 13/10/2020

AIFTA

Bộ Công an yêu cầu ba ngân hàng rà soát các dịch vụ liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức tra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.