Doanh nghiệp

ACV và khoản tiền mặt, tiền gửi tăng vọt lên 24.728 tỉ đồng

16:46 | 30/10/2018

Chia sẻ

Trong quý III, ACV tăng trưởng cả về doanh thu và hiệu quả hoạt động, cùng với việc doanh thu tài chính tăng mạnh, lợi nhuận của công ty tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong quý III, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) đạt doanh thu thuần 3.990 tỉ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 41% lên 51%.

Doanh thu hoạt động tài chính 512 tỉ đồng, tăng trưởng 36% do tăng lãi tiền gửi và lãi tỷ giá; chi phí bán hàn tăng 25% lên 79 tỉ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn 211 tỉ đồng. Trong kỳ, lãi từ các công ty liên doanh liên kết đem về cho ACV 76 tỉ đồng.

Kết quả, ACV báo lãi sau thuế 1.865 tỉ đồng, tăng trưởng 49% so với quý III/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACV đạt doanh thu 11.946 tỉ đồng và lãi sau thuế 4.953 tỉ đồng; tăng trưởng lần lượt 16% và 67%.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 30/9 đạt 53.554 tỉ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền 1.164 tỉ đồng, tiền gửi 23.564 tỉ đồng (tăng thêm 6.000 tỉ đồng so với đầu năm). Tổng cộng tiền mặt, tiền gửi cuối kì 24.728 tỉ đồng.

Giá trị tài sản dở dang tăng gấp 3 lần đầu năm lên 1.923 tỉ đồng liên quan đến các dự án mở rộng nhà ga hành khách Phú Quốc (596 tỉ đồng), nhà ga T2 – Tân Sơn Nhất (310 tỉ đồng), khu đậu máy bay đất quân sự Tân Sơn Nhất (325 tỉ đồng), mở rộng Cảng hàng không Cần Thơ (205 tỉ đồng)…

acv va khoan tien mat tien gui 24728 ti dong
Xây dựng dở dang tính đến 30/9 của ACV (Nguồn BCTC)

Nợ phải trả cuối kỳ 23.607 tỉ đồng, trong đó giá trị nợ vay ngắn, dài hạn 14.879 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

acv va khoan tien mat tien gui 24728 ti dong
Nợ vay dài hạn của ACV tính đến hết quý III

Báo cáo cũng ghi nhận, phải trả Nhà nước liên quan đến tài sản khu bay của ACV là 2.915 tỉ đồng và phải trả cổ tức 2017 trên 1.959 tỉ đồng trong vòng 6 tháng kể từ đại hội đồng cổ đông thường niên 4/5/2018.

Xem thêm

Đông A