|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu tiêu sang Canada tăng mạnh

07:03 | 29/05/2021
Chia sẻ
Số liệu thống kê cho thấy, Canada nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 652 tấn, trị giá 3,4 triệu USD, tăng 25,4% về lượng và tăng 35,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, lượng nhập khẩu hạt tiêu của Canada giai đoạn 2016 – 2020 giảm bình quân 11,3%/năm, từ 63,7 nghìn tấn năm 2016 xuống 38,5 nghìn tấn năm 2020. 

Trong đó, Canada nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam giảm bình quân 2,6%/năm giai đoạn 2016-2020, từ 21,5 nghìn tấn năm 2016 xuống 19 nghìn tấn năm 2020.

Cập nhật số liệu thống kê cho thấy, nhập khẩu hạt tiêu của Canada trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1,35 nghìn tấn, trị giá gần 7 triệu USD, tăng 19,8% về lượng và tăng 26,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

2 tháng đầu năm 2021, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Canada đạt 5.148 USD/tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Canada từ các thị trường Việt Nam, Mỹ tăng.

2 tháng đầu năm 2021, Canada đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường Việt Nam, Brazil, Indonesia, nhưng giảm nhập khẩu từ Mỹ, Ấn Độ. 

Số liệu thống kê cho thấy, Canada nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 652 tấn, trị giá 3,4 triệu USD, tăng 25,4% về lượng và tăng 35,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Canada chiếm 48,38% trong 2 tháng đầu năm 2021, tăng so với 46,22% trong 2 tháng đầu năm 2020. 

2 tháng đầu năm 2021, Canada nhập khẩu hạt tiêu từ Brazil đạt 255 tấn, trị giá 1,17 triệu USD, tăng 563,2% về lượng và tăng 489% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Thị phần hạt tiêu của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Canada chiếm 19% trong 2 tháng đầu năm 2021, tăng mạnh so với 3,4% trong 2 tháng đầu năm 2020. 

Qua số liệu phân tích trên có thể thấy, ngành hạt tiêu Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh với các nước sản xuất lớn tại thị trường Canada

Có thời điểm giá hạt tiêu của Việt Nam tăng “nóng”, thị trường Canada đã có sự chuyển dịch cơ cấu nguồn cung khác. 

Các thị trường Brazil, Indonesia đang cạnh tranh với ngành hạt tiêu Việt Nam tại thị trường Canada về giá. Trong 2 tháng đầu năm 2021, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Canada từ Việt Nam tăng, trong khi giá nhập khẩu từ BrazilIndonesia giảm mạnh.

H.Mĩ