|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Vốn cố định (Fixed Capital) tiếng Anh là gì?

17:43 | 08/08/2019
Chia sẻ
Vốn cố định (tiếng Anh: Fixed Captital) là biểu hiện bằng tiền của các tài sản cố định trong doanh nghiệp.
tim-hieu-ve-phi-bao-hiem-tai-san-co-dinh-1

Hình minh họa. Nguồn: ibaoviet

Vốn cố định (Fixed Capital)

Định nghĩa

Vốn cố định trong tiếng Anh gọi là Fixed Capital. Đó là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành nên các tài sản cố định dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể hiểu theo cách đơn giản hơn, vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của các tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Các thuật ngữ liên quan

Tài sản cố định (Fixed Assets) là những tư liệu lao động thỏa mãn đồng thời ba điều kiện:

(1) Có giá trị lớn

(2) Thời gian sử dụng dài

(3) Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất với tư cách là tư liệu lao động

Theo qui định hiện hành ở Việt Nam, các tư liệu lao động được coi là tài sản cố định phải có giá trị từ 30 triệu đồng và thời gian sử dụng trên một năm. Các tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn trên được gọi là các công cụ lao động nhỏ, được mua sắm bằng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp.

Vốn lưu động (Working Capital) là toàn bộ số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư hình thành nên các tài sản lưu động thường xuyên cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc điểm

- Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này xuất phát từ đặc điểm của tài sản cố định là được sử dụng lâu dài, sau đó trong nhiều năm mới cần thay thế, đổi mới.

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn cố định được luân chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm.

(Phần giá trị luân chuyển này của vốn cố định được phản ánh dưới hình thức chi phí khấu hao tài sản cố định, tương ứng với phần giá trị hao mòn tài sản cố định).

- Sau nhiều chu kinh doanh vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.

Sau mỗi chu kinh doanh, phần vốn cố định đã luân chuyển tích lũy lại sẽ tăng lên, còn phần vốn cố định đầu tư ban đầu vào tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ giảm dần them mức độ hao mòn. Cho đến khi tài sản cố định của doanh nghiệp hết thời han sử dụng, giá trị của nó được thu hồi hết dưới hình thức khấu hao tính vào giá trị sản phẩm thì vốn cố định cũng hoàn thành một vòng luân chuyển.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/10: Tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc giằng co
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc giằng co nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chãi hơn trước khi hồi phục trở lại.