Doanh nghiệp

Vinamilk sẽ mua hơn 9,7 triệu cổ phần của Mộc Châu Milk, chiếm 1/4 lượng chào bán

07:31 | 11/08/2020

Chia sẻ

Trong 39,19 triệu cổ phần, Mộc Châu Milk sẽ chào bán 3/4 lượng cổ phần cho GTNFoods, còn lại là bán cho Vinamilk.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) vừa công bố nghị quyết thông qua việc xác định số lượng cổ phần chào bán cho hai nhà đầu tư chiến lược là CTCP GTNFoods (Mã: GTN) và CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM).

Cụ thể, Mộc Châu Milk sẽ chào bán hơn 29,45 triệu cổ phần cho GTNFoods, chiếm 75% tổng lượng chào bán và hơn 9,7 triệu cổ phần còn lại chào bán cho Vinamilk.

Mức giá chào bán đã được công bố trước đó là 30.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền thu về khoảng 1.176 tỉ đồng.

Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể ngày hoàn thành đợt phát hành.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm 43,2 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn từ 668 tỉ lên 1.100 tỉ đồng để tài trợ cho các dự án đầu tư của công ty.

Trong đó, hơn 39 triệu cổ phần sẽ được phát hành cho Vinamilk và GTNFoods. 3,34 triệu cổ phần sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 20.000 đồng/cp, tổng giá trị thu về gần 70 tỉ đồng.

668.000 cổ phần còn lại sẽ được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị gần 7 tỉ đồng.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng số tiền thu về từ việc phát hành 43,2 triệu cổ phần khoảng 1.249 tỉ đồng. Sau khi trừ đi chi phí phát hành (nếu có), Công ty sẽ dùng số tiền này để đầu tư trang trại bò sữa mới với qui mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái, nâng cấp trang trại hiện hữu lên qui mô 2.000 con, đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước và xây dựng nhà máy mới.

Dự án đầu tư trang trại bò sữa mới với qui mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái, nâng cấp trang trại lên 2.000 con bò sữa được đầu tư và phát triển trên kinh nghiệm của Vinamilk.

Tổng vốn đầu tư các dự án này rơi vào khoảng 1.600 tỉ đồng. Số tiền còn lại sẽ được lấy từ nguồn vốn khác của công ty và/hoặc đi vay.

Về tình hình kinh doanh quí II, Mộc Châu Milk đạt 734 tỉ đồng doanh thu thuần, 59 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 2% và 46% so với cùng kì năm 2019.

Doanh nghiệp giải trình việc tăng trưởng lợi nhuận quí II do công ty áp dụng biện pháp tái cơ cấu hệ thống bán hàng, đánh giá và thay đổi chính sách với nhà phân phối, giá bán sản phẩm cũng như tối ưu hoá các chi phí bán hàng, quản lí.

Luỹ kế 6 tháng, Mộc Châu Milk đạt 1.367 tỉ đồng doanh thu thuần, 106 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 8% và 41% so với cùng kì năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần dự kiến từ 2.558 - 2.905 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 157 tỉ đồng. Sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 47 - 53% mục tiêu doanh thu và 67% lợi nhuận cả năm.

Hoàng Kiều