|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao khoản lỗ của Licogi 14 (L14) giảm hơn 200 tỷ sau soát xét?

21:30 | 16/08/2022
Chia sẻ
Giảm 317 tỷ đồng dự phòng đầu tư vào cổ phiếu CEO và DIG là nguyên nhân chính giúp khoản lỗ của Licogi 14 thu hẹp từ 234 tỷ còn 16 tỷ đồng sau soát xét.

CTCP Licogi 14 (Mã: L14) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt ghi nhận sự thay đổi lớn ở bảng kết quả kinh doanh.

Sau soát xét, doanh thu thuần 6 tháng của Licogi 14 giảm 20% về còn 94 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 94% sau kiểm toán còn 9 tỷ đồng do không còn khoản lãi đầu tư cổ phiếu.

Bên cạnh đó, khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh cũng giảm 317 tỷ còn chưa tới 63 tỷ sau soát xét kéo chi phí tài chính giảm 85% còn 64 tỷ đồng.

Khoản dự phòng vào hai cổ phiếu CEO và DIG của Licogi 14 giảm xuống còn chưa tới 63 tỷ ở báo cáo soát xét.  (Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm).

Kết quả, Licogi 14 chỉ còn lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong 6 tháng sau soát xét, giảm 210 tỷ so với khoản lỗ 234 tỷ đồng ở báo cáo tự lập.

Nguồn: H.K tổng hợp. 

Nguyên nhân chính dẫn tới thay đổi lớn sau soát xét đến từ việc CTCP Đầu tư Tài chính Licogi 14 (LFI) không còn là công ty con của Licogi 14 tức không còn được hợp nhất vào báo cáo tài chính của đơn vị này.

Theo thuyết minh, Licogi 14 cho biết căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/4 và nghị quyết HĐQT của LFI, LFI đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) số lượng 550.000 cổ phiếu (tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021. Theo đó, vốn điều lệ của LFI đã tăng từ 110 tỷ lên 115,5 tỷ đồng thời tỷ lệ sở hữu của Licogi 14 tại LFI giảm từ 51% xuống còn 48,57% dẫn tới LFI trở thành công ty liên kết. 

Ngày 12/8 vừa qua, Licogi 14 cũng đã công bố thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính. Sau khi LFI trở thành công ty liên kết, Licogi 14 sẽ chỉ còn đơn vị kế toán trực thuộc và chỉ phải công bố báo cáo tài chính tổng hợp thay vì công bố cả báo cáo riêng và hợp nhất như trước đây.

Nói thêm về LFI, doanh nghiệp này có hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bán lẻ xăng dầu, vật liẹu xây dựng và môi giới bất động sản.

Licogi 14 từng có tham vọng IPO đơn vị này để huy động vốn từ các nhà đầu tư sau đó hợp nhất với công ty mẹ để đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện dự án Nam Minh Phương và đấu thầu các dự án công ty đang tài trợ sản phẩm quy hoạch. 

Theo báo cáo thường niên 2021, Licogi 14 cho biết chỉ với giá trị đầu tư 56,1 tỷ nhưng LFI đã mang về cho công ty mẹ Licogi 14 gần 200 tỷ lợi nhuận năm 2021.

Hoàng Kiều

Tại sao chính phủ Mỹ không in thêm tiền để chi tiêu mà lại để mắc cả núi nợ?
Một số người đề xuất chính phủ Mỹ nên in thêm tiền để trả nợ và chi tiêu cho thoải mái. Tuy nhiên, tại sao Mỹ chưa bao giờ viện đến giải pháp này?