|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Licogi 14 (L14) muốn đầu tư cổ phiếu bất động sản, thép hoặc công nghệ thông tin

14:17 | 11/04/2023
Chia sẻ
Licogi 14 đề xuất việc tiếp tục đầu tư vào một số cổ phiếu có tiềm lực như bất động sản, công nghệ thông tin, sắt thép.

CTCP Licogi 14 (Mã: L14) vừa có tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra tại Phú Thọ, vào ngày 28/4.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 195 tỷ đồng doanh thu, 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 12%, 32% so với cùng kỳ. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến 5%.

Cuối tháng 2, Licogi 14 công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 195 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Như vậy, trong tờ trình mới, lãi sau thuế tăng thêm 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tài liệu gửi cổ đông, Licogi 14 còn xây dựng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023 - 2027 với tổng doanh thu là 3.195 tỷ đồng, 259 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Licogi 14.

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, Licogi 14 dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, tương ứng với việc phát hành hơn 1,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 5 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông Licogi 14 đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 10%.

Muốn tiếp tục đầu tư chứng khoán

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, Licogi 14 cho biết sẽ nghiên cứu các giải pháp, tìm mọi nguồn vốn vay tín dụng, phát hành tăng vốn điều lệ khi có điều kiện thuận lợi hay huy động các nguồn vốn khác để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng cho Khu đô thị mới Nam Minh Phương – dự án trọng điểm của Phú Thọ do công ty làm chủ đầu tư.

Đồng thời, Licogi 14 sẽ nghiên cứu thực hiện, đầu tư xây dựng dự án: Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị Minh Phương; Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh; Cải tạo cảnh quan Khu độ thị Minh Phương…..

Về lĩnh vực đầu tư tài chính, công ty dự kiến xem xét, cân nhắc kỹ để tiếp tục đầu tư vào một số mã chứng khoán có tiềm lực như bất động sản, công nghệ thông tin, sắt thép...

Một nội dung khác trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 là Licogi sẽ bầu 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Lâm Anh