|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

VEAM thu hơn 1.100 tỷ đồng tiền lãi từ Honda, Ford, Toyota ba tháng đầu năm

06:30 | 05/05/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận của VEAM chủ yếu đến từ các công ty liên doanh, liên kết như Honda, Toyota, Ford.

Ba tháng đầu năm, doanh thu thuần của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM - Mã: VEA) đạt 1.010 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 13%, tương đương quý I/2022.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng 43% lên 252 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi tăng cao. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng gấp 8 lần lên 16 tỷ đồng do lãi vay tăng, còn các chi phí như bán hàng, quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều.

Quý I, VEAM ghi nhận 1.175 tỷ đồng tiền lãi từ các công ty liên doanh, liên kết, giảm 11% so với cùng kỳ. Trừ hết chi phí, lãi ròng của công ty đạt 1.359 tỷ đồng, giảm 7% so với quý I/2022.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC cùa VEAM.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3, tổng tài sản của VEAM đạt 28.413 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho của công ty giảm 2% xuống 1.508 tỷ đồng, trong đó, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 399 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn của công ty khoảng 15.005 tỷ đồng, chiếm 53% tài sản. Ba tháng đầu năm, công ty nhận về hơn 249 tỷ đồng tiền lãi.

Cuối quý I, VEAM đầu tư 8.002 tỷ đồng vào 8 công ty liên doanh liên kết. Trong đó, Công ty Honda Việt Nam (6.215 tỷ đồng) và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (1.002 tỷ đồng), Công ty TNHH Ford Việt Nam (704 tỷ đồng) là ba đơn vị được VEAM rót vốn nhiều nhất.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay cuối kỳ của công ty khoảng 807 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 26.595 tỷ đồng bao gồm 13.065 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh